June 23 2018 19:19:58
Predstavitev članstva
Članstvo
KRATKA PREDSTAVITEV
Ker vam nudimo širok nabor kvalitetnih storitev na enem mestu ter omogočamo mnoge ugodnosti in popuste tako v naših poslovnih enotah, kot tudi pri naših poslovnih partnerjih. Smo tudi največji izvajalec pomoči na cesti in avtovleke v Sloveniji, naše osnovno poslanstvo pa je zagotavljanje vaše mobilnosti!

AMZS je nacionalna avtomobilska zveza z dolgoletno tradicijo. Združuje 80 avto-moto društev in avto-moto touring klubov v Sloveniji z več kot 85.000 člani. V tujini članom zagotavljamo pomoč na cesti v sodelovanju in ob pomoči evropskih avtomobilskih klubov.

AMZS je članica mednarodnih avtomobilskih in motociklističnih zvez FIA, AIT, FIM in UEM. Za storitve, ki jih izvajamo na cesti in v delavnicah, skrbijo strokovno usposobljeni avtomehaniki s specialnimi vozili za pomoč na cesti, vlečnimi vozili ter s široko mrežo pogodbenih partnerjev.

AMZS ima kot največja nevladna organizacija na področju izboljšanja prometne varnosti zelo pomembno vlogo v Sloveniji. Vse družbe, povezane v skupini AMZS povezujejo in delujejo na področju preventive in vzgoje.

Član je lahko fizična ali pravna oseba, vendar se pogoji uveljavljanja članskih ugodnosti med obema razlikujejo.

Član – fizična oseba
Je upravičen do članskih ugodnosti za vozilo, ki ga je v času navedenega dogodka upravljal sam. Vozilo je lahko last katere koli fizične osebe, če pa je last pravne osebe, ki daje vozilo v zakup ali poslovni najem, se mora pogodba o zakupu ali najemu glasiti na ime člana. Članstvo ni prenosljivo na drugo osebo. Storitve na cesti so vezane na člana, tehnične storitve pa na vozilo v lasti člana.

Član – pravna oseba
Pri pravnih osebah veljajo članske ugodnosti za njihovo vozilo, ki je evidentirano v članskih dokumentih. Pri pravnih osebah je ugodnost vezana na vozilo. Samostojni podjetnik ni pravna temveč fizična oseba, ki opravlja dejavnost, zato se tudi včlani kot fizična oseba.

Član – samostojni podjetnik posameznik – s. p
Samostojni podjetnik posameznik (s.p.) lahko samostojno izbere ali se želi včlaniti kot pravna ali kot fizična oseba. Če se včlani kot fizična oseba, veljajo zanj enaki pogoji kot za člana – fizično osebo. V tem primeru se račun glasi na fizično osebo. Če pa se želi včlaniti kot samostojni podjetnik posameznik, velja članstvo za pravno osebo in prejme račun, ki se glasi na ime samostojnega podjetnika posameznika.
Sprememba članstva med letom med fizično osebo in samostojnim podjetnikom posameznikom ter obratno ni mogoča.

Ob plačilu članarine prejmete člansko kartico za obdobje treh let in je veljavna s potrdilom o plačani članarini za tekoče člansko leto. Če član ob uveljavljanju članskih ugodnosti ni imel s seboj veljavnih članskih dokumentov in je za to storitev AMZS moral plačati, mora ob uveljavljanju povračila plačila priložiti izvirni račun, ki ga je za storitev plačal.

Z včlanitvijo novi član potrjuje, da se je seznanil z obstojem in vsebino splošnih pogojev ter da z njimi v celoti soglaša. Obstoječi član splošne pogoje sprejme s plačilom podaljšanja članarine.


Prenesite člansko knjižico za leto 2013 v PDF oblikiZaradi različnih potreb voznikov smo pripravili več članskih kategorij. Izbirate lahko med:Kategorija: Osnovno članstvo
Vsak voznik si z osnovnim članstvom zagotovi brezskrbno vožnjo po Sloveniji, saj v primeru okvare ali nesreče AMZS zagotavlja neprekinjeno Pomoč na cesti, ob tem pa še mnogo drugih, včasih morda pomembnejših ugodnosti (izjema je le pomoč v tujini, ki pa si jo zagotovite z dokupom knjižice Mednarodna pomoč).

Kategorija: Družinsko članstvo
Včlanite tudi svoje najbližje. Zakonec ali življenjski partner in otroci do dopolnjenega 26. leta starosti, ki živijo v skupnem gospodinjstvu s članom, plačajo članstvo po znižani ceni:
- Osnovno članstvo - družinsko članstvo: 20,00 EUR
- Članstvo PLUS - družinsko članstvo: 49,00 EUR.
Družinsko članstvo zagotavlja vse članske ugodnosti osnovnega članstva ali članstva PLUS razen prejemanja Motorevije.

Kategorija: Član invalid
Invalidi, ki jim je priznana več kot 80-odstotna invalidnost, imajo 40 odstotkov popusta pri plačilu osnovne članarine in zagotovljene vse članske ugodnosti iz osnovnega članstva. Pogoj za včlanitev je predložitev ustrezne listine o priznani invalidnosti. Ta članska kategorija zagotavlja vse ugodnosti osnovnega članstva. Članske ugodnosti, ki so vezane na motorno vozilo, priznamo tudi drugi osebi, ki vozi avto, last člana invalida.

Kategorija: AMZS Start
Član AMZS Start prejema Motorevijo in uveljavlja članske ugodnosti, ki niso vezane na storitve za motorno vozilo. Uveljavlja pa lahko popuste iz programa Show your Card!, popuste iz programa Pametni nakupi v turističnih pisarnah AMD in PE AMZS, izdelavo potovalnega načrta. Član AMZS Start ne more uveljavljati ugodnosti iz programa Privarčujte z AMZS!

Kategorija: članstvo PLUS
Članstvo PLUS priporočamo voznikom, ki na cestah preživijo več časa in potujejo tudi po tujini. Kategorija ima bogatejše ugodnosti v Sloveniji in zagotovalja pomoč tudi v tujini, saj je knjižica Mednarodna pomoč sestavni del članstva PLUS. Pripadajo vam tudi vse članske ugodnosti. Včlanitev v to kategorijo je možna ob novi včlanitvi ali ob obnovitvi članstva. Z včlanitvijo v članski paket Plus se strinjate s Splošnimi pogoji uporabe knjižice AMZS Mednarodna pomoč ter storitve kredit v sili. Z včlanitvijo v članski paket Plus se strinjate s Splošnimi pogoji uporabe knjižice AMZS Mednarodna pomoč ter storitve kredit v sili. Splošne pogoje si lahko podrobneje pogledate s klikom na to povezavo..
Članska izkaznica

Ob vsakokratnem plačilu članarine prejmete potrdilo o plačani članarini. Člansko kartico ob novi včlanitvi prejmete v roku 10 dni in velja za obdobje treh let. Članstvo vam avtomatično podaljšamo za naslednje leto, če ga tri mesece pred iztekom pisno ne odpoveste.
Član fizična oseba je upravičen do uporabe članskih storitev (pomoč na cesti, prevoz vozila) za vozilo, ki ga je v času navedenega dogodka upravljal sam. Vozilo je lahko last katerekoli fizične osebe, če pa je last pravne osebe, ki daje vozilo v zakup ali poslovni najem, se mora taka pogodba glasiti na ime člana.
Če je članstvo sklenjeno na pravno osebo, veljajo ugodnosti za vozilo, ki je last pravne osebe in je evidentirano (registrska oznaka vozila) v članskih dokumentih.

Login
Username

PasswordNot a member yet?
Click here to register.

Forgotten your password?
Request a new one here.
Copyright © 2016