PRAVILNIK si lahko odprete tudi v MS WORD-u (335 Kb)
 
D O D A T N I P R A V I L N I K za KHD OMV ISTRABENZ 2002
 
Avtomobilske krožno hitrostne dirke
za
Državno prvenstvo Republike Slovenije v divizijah: I., II. in III. – SNP 2000,
Pokalna tekmovanja v divizijah: IV., V., VI. in VII
in pokalni tekmovanji: Vega Seicento pokal in Yugo pokal
03. maj 2002 – verifikacija in teh. pregled, Seča
04. maj 2002 – dirka, Sečovlje (letališče Portorož)
 
VSEBINA
 
I Splošni program prireditve
II Organizacija
III Splošni pogoji
IV Dolžnosti udeležencev
V Verifikacija in tehnični pregled
VI Potek prireditve
VII Zaprto parkirišče-Parc Ferme, končni tehnični pregled
VIII Razvrstitve, protesti, prizivi
IX Nagrade, pokali, svečana podelitev priznanj
X Posebni predpisi organizatorja
I - SPLOŠNI PROGRAM PRIREDITVE
 
24.04. 2002 Zaključek prijav
 
03.05.2002
17.00 – 19.30 Verifikacija
17.00 – 19.30 Tehnični pregled (Seča 112)
20.00 1. seja žirije
 
04.05. 2002
08.00 – 09.20 Neuradni treningi (Sečovlje 19)
08.00 – 08.20 Vega Seicento pokal
08.30 – 08.50 divizije I., II., VI.
09.00 – 09.20 divizija III. (SNP)
09.30 – 11.20 Uradni treningi
09.30 – 10.00 Vega Seicento pokal
10.10 – 10.40 divizije I., II., VI.
10.50 – 11.20 divizija III. (SNP)
11.40 2. seja žirije
12.45 Svečana otvoritev dirke
13.00 – 16.00 Dirke
13.00 – 13.30 Vega Seicento pokal
14.30 – 16.00 divizije I., II., III. (SNP), VI.
16.30 3. seja žirije

II - ORGANIZACIJA

1. Splošno
1.1 AMD Slovenija avto - Imos organizira 03. in 04. maja 2002 avtomobilsko Krožno hitrostno dirko na letališču Portorož, Sečovlje 19, 6333 Sečovlje.
1.2 Ta dodatni pravilnik je bil potrjen s strani nacionalne športne zveze AŠ 2005 pod št.: 3/1 – DŠ/DD – 05/02. Dirka je vpisana v Nacionalni koledar AŠ 2005 za leto 2002 pod št. 3/1 - 02.
2. Organizacijski odbor, sekretariat, uradne osebe
2.1 Predsednik organizacijskega odbora je g. Viktor Levec, tel: 01/422 24 90, gsm: 041 626 676 E-mail: viktor.levec@mikrotop.si
2.2 Naslov sekretariata dirke je: AMD Slovenija avto – Imos, Dunajska 56, 1000 Ljubljana. Dosegljivost: tel: 01/47 333 90, fax: 01/236 24 66 E-mail: amdsa-i@siol.net , vsak delavnik od 08.30 do 15.00 ure do 30. 04. 2002. Na dan verifikacije in dirke na gsm predsednika organizacijskega odbora ali direktorja dirke.
2.3 Direktor dirke: g. Davorin Možina, tel: 01/47 333 90, fax: 01/236 24 66, E-mail: amdsa-i@siol.net, gsm: 041 751 050
2.4 Pomočnik dir.in vodja sodnikov: g. Matjaž Japelj, gsm: 041 469 600.
Žirija tekmovanja:
Predsednik : g. Darko Dubarič.
Član: g. Franc Vreže
Član: g. Rudi Šali
Opazovalec AŠ 2005: g. Dušan Djaniš
Vodja teh. komisije: g. Aleš Zrinski
Vodja verifikacije: ga. Anka Japelj
Merjenje časov: AMTK Velenje, g. Dušan Puc
ŠF za stike z NTL in vozniki: g. Roman Jan
Vodja boksov: g. Tomi Cerjak
Vodja oskrbovalnih boksov: g. Igor Zebič
Štarter: g. Zlato Glavica
Zdravstvena služba:Zdravstveni dom Izola
Gasilska služba: gasilska služba letališča Portorož
Varnostno-redarska služba:BBR SECURITY d.o.o., g. Norbert Gašper
Sekretar dirke in žirije: ga. Anka Japelj

3. Uradne oglasne table

Vse komunikacije in odločitve, kot tudi rezultati bodo izobešeni na uradni oglasni tabli, ki bo locirana: na dan 03. 05. 2002, na območju objekta, kjer bo potekala verifikacija in na dan 04. 05. 2002 na območju boksov organiziranih na prireditvenem prostoru letališča Portorož in na internetni strani: www.amdsai.com

III – SPLOŠNI POGOJI

4. Splošno

4.1 Prireditev bo organizirana v skladu z zahtevami Športnega pravilnika AŠ 2005 (ŠP), Športnega pravilnika FIA in njegovih dodatkov, Razpisa DP in pokalnih tekmovanj AŠ 2005 v KH avtomobilizmu, Pravilnika za Seicento Pokal 2002, Pravilnika za Yugo pokal, Dodatnega pravilnika N-SNP 2000 in tega Dodatnega pravilnika.
4.2 S prijavo na dirko se udeleženec zavezuje spoštovati zgoraj navedene predpise in opustiti zatekanje k sodnikom ali sodiščem, ki niso predvidena v ŠP AŠ 2005 in FIA MŠP.
4.3 Tekmovanje šteje za naslednja prvenstva:
- državno prvenstvo Republike Slovenije AŠ 2005 v Krožno hitrostnem avtomobilizmu
- pokalna tekmovanja AŠ 2005 v krožno hitrostnem avtomobilizmu
- Vega Seicento pokal 2002
- Yugo pokal 2002

5. Proga

Tekmovanje bo organizirano na dirkališču Letališče Portorož, ki ima naslednje značilnosti:
Dolžina: 2050 m
Širina proge min.: 8 m
Št. ovinkov: 6, od tega 4. desni, 1 levi in ena "šikana" (D/L)

6. Dovoljena vozila

6.1 Udeležba je dovoljena vsem vozilom v skladu s predpisi AŠ 2005:

Državno prvenstvo Republike Slovenije:

- divizija I vozila skupine A in N do 1400 ccm brez Kit Car
- divizija II vozila skupine A in N nad 1400 ccm, WRC, Kit Car in vozila ST
- divizija III vozila N - SNP 2000

Pokalno tekmovanje AŠ 2005:

- divizija IV vozila skupine H in F
- divizija V vozila skupine C, D, E
- divizija VI vozila skupine A in N nad 1400 do 2000 ccm brez Kit Car
- divizija VII vozila skupine N nad 2000 ccm

Pokali

- Seicento pokal
- Yugo pokal
 
6.2 Vozila bodo razdeljena v prostorninske razrede skladno s točko 6.1.
6.3 V skupinah N in A morajo biti vozila z nadtlačnim polnjenjem opremljena z restriktorjem v skladu s členi 254.6.1 in 255.5.1.8.3 Dodatka J.
6.4 Uporablja se lahko le gorivo v skladu z zahtevami Dodatka J.
6.5 Maksimalno število obratov motorja za vozila ST mora biti omejeno in kontrolirano.

7. Oprema vozil

7.1 Varnostna oprema vseh vozil mora biti v skladu s FIA Dodatkom J.
7.2 Vozilo, ki ne bo zadovoljevalo veljavnim varnostnim predpisom ali bo imelo pomanjkljive varnostne elemente, ne bo sprejeto oziroma bo izključeno iz tekmovanja.

8. Varnostna oprema voznika

8.1 Med treningi in dirko je obvezna uporaba varnostnih pasov in čelade v skladu s standardi potrjenimi s strani FIA.
8.2 Vozniki morajo obvezno nositi ognje odporen kombinezon (vključno s podkapo, rokavicami, itd.), ki mora biti v skladu z veljavnimi FIA standardi.

9. Pogoji za tekmovalce (NTL) in voznike

9.1 Vsaka fizična ali pravna oseba, ki ima tekmovalno licenco veljavno za leto 2002 izpolnjuje pogoje za sodelovanje na tekmovanju.
9.2 Vozniki morajo imeti tudi veljavno vozniško dovoljenje in vozniško licenco za tekoče leto.
9.3 Tuji tekmovalci in vozniki morajo imeti pisno dovoljenje za udeležbo od ASN, ki jim je izdala licence
9.4 Za državno prvenstvo RS in pokalna tekmovanja AŠ 2005, lahko nastopajo tekmovalci in vozniki, ki imajo veljavne licence izdane s strani AŠ 2005 in tuji tekmovalci, ki izpolnjujejo pogoje iz točke 9.3.

10. Prijave

10.1 V celoti izpolnjene in podpisane prijave je treba poslati na naslov organizatorja: AMD Slovenija avto – Imos, Dunajska 56, 1000 Ljubljana
ZAKLJUČEK ROKA PRIJAV : 24. aprila 2002 ob 24.00 uri.
Prijave poslane s pomočjo elektronskih medijev, morajo biti pisno potrjene pred potekom roka za zaključek prijav na uradni prijavnici.
10.2 Število udeležencev v diviziji V ( prototipi Sk. C in formule Sk. D in E), je minimalno 8, da se organizira dirka za to divizijo.
10.3 Vozilo se lahko zamenja po poteku roka za prijave pod pogojem, da novo vozilo spada v isto divizijo kot vozilo, ki bo zamenjano.
10.4 Po zaključku prijav ni možna zamenjava tekmovalca. Zamenjava voznika je možna skladno s čl. 9.12 ŠP. Nadomestni voznik mora biti imenovan pred začetkom verifikacije zadevnega vozila.
10.5 Odjava brez sankcij je možna le do roka za prijavo (člen 10.). Po tem roku so možne le odjave vsled višje sile (bolezen, vozilo). Žirija bo na predlog organizatorja ukrepala v skladu s Pravili.
10.6 Najmanjše število prijavljenih, da se dirka izvede je 30 vozil.

11. Prijavnina

Prijavnina je prispevek organizatorju za izvedbo prireditve.

11.1 Višina prijavnine znaša:
- 30.000,00 SIT s propagandnimi sporočili organizatorja in 60.000,00 SIT brez propagandnih sporočil organizatorja
- 10.000,00 SIT, za slovenske voznike z vozili do 1.400 ccm Divizije I s propagandnimi sporočili organizatorja in 20.000,00 SIT brez propagandnih sporočil organizatorja
- 15.000,00 SIT za voznike Vega Seicento pokala s propagandnimi sporočili organizatorja in 30.000,00 SIT brez propagandnih sporočil organizatorja
11.2 Prijavnina je potrebno plačati do izteka roka za prijave (t.j. do 24. aprila 2002), na ŽR organizatorja pri APP Podružnica Ljubljana 50102-678-709132 s sklicem na številko 2002-01
11.3 Prijava bo sprejeta, v kolikor bo prijavnina plačana do roka, predvidenega v čl. 11.1.
11.4 Prijavnina bo vrnjena, v kolikor prijava ne bo sprejeta ali bo tekmovanje odpovedano. Če bo prijava preklicana bo prijavnina vrnjena le v primeru višje sile.

12 . Odgovornost in zavarovanje

12.1 Vsak udeleženec vozi na svojo odgovornost. Vsak tekmovalec/voznik je odgovoren za lastno zavarovanje. Vsak voznik mora biti zavarovan za primer invalidnosti najmanj v višini 4.000.000,00 SIT in za primer smrti najmanj v višini 2.000.000,00 SIT.
12.2 Skladno s predpisi bo organizator sklenil zavarovanje za naslednja tveganja:
- proti tretji osebi v višini 700.000,00 SIT za stvari po primeru, za osebe za primer smrti za 2.000.000,00 SIT in za primer invalidnosti 4.000.000,00 SIT.
- zavarovanje vseh službujočih oseb za primer smrti za 2.000.000,00 SIT in za primer invalidnosti za 4.000.000,00 SIT.
12.3 Z udeležbo na prireditvi se vsi tekmovalci/vozniki oziroma njihovi pomočniki in spremljevalci odpovedujejo pravici do nadomestitve nastale škode v zvezi z nesrečami, ki se lahko pripetijo tekmovalcem - voznikom oziroma njihovim pomočnikom med treningom ali med dirko ali med potjo od parkirnih površin do proge in nazaj. Ta odpoved velja proti AŠ 2005, FIA, drugim zvezam (ASN), organizatorju, raznim funkcionarjem in ostalim tekmovalcem - voznikom oziroma njihovim pomočnikom.

13. Pridržki, uradno besedilo

13.1 Organizator si pridržuje pravico izdelati dodatke k temu dodatnemu pravilniku in izdati dodatna določila ali navodila, ki so sestavni del tega dodatnega pravilnika. Ravno tako si pridržuje pravico, da odpove ali prekine prireditev v primeru premajhnega števila prijav, višje sile ali nepredvidenih dogodkov, brez obveze do povrnitve kakršnihkoli stroškov.
13.2 Udeleženci bodo seznanjeni o vseh dopolnilih ali dodatnih določilih v najkrajšem možnem času s pomočjo datiranih in oštevilčenih biltenov, ki bodo izobešeni na uradnih oglasnih tablah. (čl. 3).
13.3 O vseh zadevah, ki niso predvidene v tem dodatnem pravilniku, bo odločala žirija tekmovanja.

IV – DOLŽNOSTI UDELEŽENCEV

14. Štartne številke

14.1 Vsak voznik si sam priskrbi štartne številke v predpisani velikosti in barvi. Štartni številki morata biti prilepljeni vidno na obeh straneh vozila med celotnim trajanjem prireditve. Vozilom brez pravilnih štartnih številk ne bo dovoljeno štartati na prireditvi. Nad štartnimi številkami morajo udeleženci obvezno namestiti napis generalnega sponzorja prireditve, ki ga zagotovi organizator. Napis generalnega sponzorja se ne smatra kot reklamno sporočilo organizatorja iz točke 11.1.
14.2 V skladu s sklepom Tekmovalne komisije AŠ 2005 so štartne številke stalne, glede na uvrstitev v pretekli sezoni. Novi vozniki dobijo številke v nadaljevanju od uvrščenih v pretekli sezoni.
Dodelitev štartnih številk:
- vozila divizije III SNP 1 do 25
- vozila divizije I 26 do 50
- vozila divizije II 51 do 60
- vozila divizije IV 61 do 70
- vozila divizije VI 71 do 85
- vozila divizije VII 86 do 99
- vozila divizije V 100 do 130
- Pokal Seicento 600 in naprej
14.3 Po končanem tekmovanju, pred zapustitvijo Parc Ferme-ja ali boksov je treba številke z vozil, ki vozijo v javnem prometu odstraniti oz. prekriti.

15. Štartna razvrstitev

15.1 Vozniki morajo biti na razpolago direktorju dirke najmanj eno uro pred štartom. Vozniki so odgovorni za spoštovanje določil urnika ali sprememb urnika, ki jih bo sprejela žirija na predlog organizatorja in direktorja dirke in bodo objavljene na oglasnih tablah
15.2 Udeleženci morajo zavzeti svoje mesto v štartni razvrstitvi v skladu s štarno proceduro in navodili uradnih oseb.

16. Oglaševanje-reklame

16.1 Oglaševanje na vozilih je prosto pod pogoji:
- da je v skladu s pravili
- da ni žaljivo
Prepovedano je oglaševanje na stranskih oknih tekmovalnih vozil.

17. Zastave - signali, vedenje na progi

17.1 Med treningom in dirko so v uporabi sledeči signali, ki jih je treba striktno upoštevati:
Rdeča zastava Takoj brezpogojno ustaviti
Rumena zastava* Nevarnost, absolutna prepoved prehitevanja
Rumena zast. z rdečimi vert. črtami Spolzka površina, slabši oprijem
Modra zastava * Konkurent namerava prehiteti
Črno bela-šahovnica Konec teka (ciljna črta)
* Mirujoča zastava OPOZORILO ZA NEVARNOST
* Nihajoča zastava NEPOSREDNA NEVARNOST- BODI PRIPRAVLJEN NA USTAVLJANJE
* Dve zastavi skupaj RESNA NEVARNOST
17.2 Strogo je prepovedano voziti počez čez progo ali v nasprotni smeri dirke.
17.3 V kolikor mora voznik prekiniti vožnjo zaradi okvare ali drugih težav mora svoje vozilo takoj umakniti s proge in ga zapustiti z volanom na svojem mestu. Pri tem mora upoštevati navodila sodnikov.

V – VERIFIKACIJA IN TEHNIČNI PREGLED

18. Verifikacija

18.1 Verifikacija dokumentov bo potekala v petek, 03. maja 2002, na območju podjetja PICK & PLACE d. o. o. (bivša tovarna Droga – Začimba), Seča 112, Seča od 17.00 ure do 19.30 ure.
18.2 Udeleženci se morajo javiti na verifikaciji osebno.
18.3 Na verifikaciji je treba predložiti sledeče dokumente:
- tekmovalno licenco NTL in voznika
- vozniško dovoljenje
- tekmovalno knjižico vozila
- potrdilo o vplačani prijavnini, če ni priloženo prijavi
- zavarovalno polico
- tuji udeleženci morajo predložiti pisno št.dovoljenje matične ASN, če ni priloženo prijavi.

19. Tehnični pregled

19.1 Tehnični pregled vozil bo potekal v petek, 03. maja 2002, na območju podjetja PICK & PLACE d. o. o. (bivša tovarna Droga – Začimba), Seča 112, Seča od 17.00 ure do 19.30 ure.
19.2 Voznik in predstavnik NTL sta dolžna spremljati svoje vozilo na tehničnem pregledu, da bo opravljena identifikacija vozila in pregled varnostnih zahtev.
19.3 Na zahtevo tehničnih komisarjev je treba predložiti ustrezno tehnično dokumentacijo vozila v skladu z določili Pravil, sicer se lahko tehnični pregled zavrne.
19.4 Udeležencem, ki bi zamudili na verifikacijo in tehnični pregled ne bo omogočen nastop na treningih in dirki. Izjemoma lahko Žirija dovoli dodatno izvedbo verifikacije in tehničnega pregleda, če NTL/voznik dokaže, da se zaradi višje sile ni mogel udeležiti verifikacije ali tehničnega pregleda v predvidenem roku. V tem primeru je organizator upravičen do povračila dela stroškov za izredno verifikacijo ali tehnični pregled v višini 10.000,00 SIT na voznika/vozilo. NTL je dolžan dodatne stroške plačati pred začetkom treningov, v nasprotnem primeru mu ne bo omogočen nastop.
19.5 Opravljen tehnični pregled ni potrdilo, da se vozilo sklada z veljavnimi predpisi.
19.6 Po opravljeni verifikaciji in tehničnem pregledu in prvi seji žirije bo objavljena in izobešena štartna lista udeležencev, ki lahko nastopijo na treningu.

VI – POTEK PRIREDITVE

20. Štart, cilj, merjenje časov

20.1 Štart je stoječ z vžganimi motorji.
20.2 Cilj je leteč. Dirka je končana, ko da ciljni sodnik znak z zastavo (šahovnica). Neposredno za tem mora voznik zmanjšati hitrost in se napotiti v bokse oz. zaprto parkirišče.
20.3 Merjenje časov bo opravljeno s pomočjo merilnih naprav z natančnostjo 1/100 sekunde.

21. Trening

21.1 Strogo je prepovedano treniranje s tekmovalnimi vozili izven časa, ki ga za trening zagotavlja organizator.
21.2 Na treningu lahko štartajo samo vozniki, ki so objavljeni na štartni listi za trening, ki bo določena na prvi seji žirije.
21.3 Pogoj za nastop na dirki je dosežen kvalifikacijski čas na uradnem treningu, ki je lahko največ 120% najboljšega časa v diviziji.

22. Dirka

22.1 Dirke bodo potekale skladno z urnikom iz poglavja I, od 13.00 do 17.30.
22.2 Dolžina dirke:
- Vega seicento pokal vozi: 20 krogov = 41 km
- divizije I, II, III, IV, VI, VII vozijo: prvi del – sprint dirka v dolžini 20 km oziroma zaokroženo na 10 krogov in glavna dirka v dolžini 40 km oziroma zaokroženo na 21 krogov
22.3 Posebna določila za dirko v divizijah I,II,III, IV, VI in VII:
- na glavno dirko se uvrstijo vozniki, ki so na prvem delu – sprint dirki prevozili najmanj 8 krogov
- v času med obema deloma dirke (sprint in glavna dirka) se vozila nahajajo v Pit boksu
- čas trajanja premora med obema deloma dirke je 30 minut
- čas 30 min prične teči, ko prvo vozilo v sprint dirki prevozi ciljno črto
- v času premora se na vozilih lahko odpravljajo napake, menjajo gume in dolivajo tekočine
- na glavni dirki vozniki startajo s štartnih mest, ki se določijo na osnovi rezultata – uvrstitve na šprint dirki
- 5 min pred iztekom 30 minutnega premora se na izhodu iz pit boksov izobesi zelena zastava
- vozniki morajo zapustiti Pit boks pred iztekom 30 minutnega premora in zasesti štartna mesta po štartni listi
- iztek časa premora se označi z rdečo zastavo na izhodu iz Pit boksa in zvočnim signalom sodnikov
- vozila, ki niso pravočasno zapustila Pit boksa, lahko štartajo iz Pit boksa, potem ko je ponovno izobešena zelena zastava na izhodu iz Pit boksa
- na glavni dirki so uvrščeni vozniki, ki prevozijo najmanj 16 celih krogov
- za dosežene rezultate dobijo vozniki in NTL točke v skladu z določili Športnega pravilnika AŠ 2005 in Razpisa DP in PT AŠ 2005 v krožno hitrostnem avtomobilizmu za leto 2002.

23. Zunanja pomoč

23.1 Kakršnakoli zunanja pomoč lahko povzroči izključitev.
23.2 Vozila, poškodovana ob progi, se lahko odstranijo le po nalogu direktorja dirke.

VII – ZAPRTO PARKIRIŠČE, KONČNI TEHNIČNI PREGLED

24. Zaprto parkirišče-Parc Ferme

24.1 Na koncu dirke veljajo pravila za Parc Ferme med ciljno črto in vhodom v Parc Ferme.
24.2 Po koncu dirke morajo vsa uvrščena vozila ostati v Parc Ferme-ju, dokler ga direktor dirke z dovoljenjem žirije ne razpusti.
24.3 O natančnem mestu Parc – Fermeja bodo udeleženci sezanjeni z biltenom, ki ga bodo prejeli ob verifikaciji.

25. Končni tehnični pregled

25.1 Vsako vozilo je lahko med kadarkoli prireditvijo predvsem pa na koncu tekmovanja pregledano s strani tehničnih komisarjev.
25.2 Na zahtevo žirije same ali zaradi protesta bo tako vozilo po končani dirki podrobno pregledano.
25.3 Posebni pregledi vozil (tehtanje, pregled sklopov ipd.) bodo v Podjetju AVTO PLUS Koper, Istrska 55 in za vozila seicento v AVTO TREBNJE, Trebnje.

VIII – RAZVRSTITVE, PROTESTI, PRIZIVI

26. Razvrstitve

26.1 Zmagovalec dirke v posamezni diviziji je voznik, ki v diviziji prvi prevozi ciljno črto na glavni dirki
26.2 Izdelane bodo naslednje razvrstitve:
- posebej za vsako divizijo in sicer posebej za sprint dirko in posebej za glavno dirko.
26.3 Državno prvenstvo Republike Slovenije AŠ 2005 v krožno hitrostnem avtomobilizmu:
- uvrstitev v divizijah I, II, III
- uvrstitev v mladinski kategoriji
- uvrstitev NTL
26.4 Pokalna tekmovanja AŠ 2005:
- uvrstitev v divizijah IV, V, VI in VII
25.5 Uvrstitev v Vega seicento Pokalu
25.6 Uvrstitev v YUGO pokalu

27. Protesti

27.1 Protesti se lahko vlagajo v skladu s določili predpisov AŠ 2005.
27.2 Rok za vložitev protestov na rezultate in uvrstitev je 30 minut po objavi neuradnih rezultatov na oglasni tabli.
27.3 Protest in kavcija v višini 30.000,00 SIT se vroči direktorju dirke. Kavcija bo vrnjena v primeru upravičenega protesta.
27.4 Pravico do protesta imajo le NTL oziroma njihovi zastopniki, ki morajo imeti pisno pooblastilo (izvirnik).
27.5 V kolikor protest zahteva posege na vozilu, žirija na predlog tehničnih komisarjev določi višino pričakovanih stroškov, za kar je potrebno jamstvo v obliki are. Aro je treba plačati v roku, ki ga določi žirija in je pogoj za izvedbo pregleda.

28. Prizivi

28.1 Na sklepe žirije je možna vložitev priziva v skladu s predpisi ŠP AŠ 2005.
28.2 Priziv je potrebno pisno najaviti žiriji najkasneje v roku 1 ure po prejem sklepa žirije. Najava priziva pomeni obveznost plačila pristojbine za priziv v višini 100.000,00 SIT, ne glede nato ali je kasneje priziv vložen ali ne. Priziv v pisni obliki, skupaj z plačilom pristojbine je potrebno dostaviti na AŠ 2005 najkasneje v roku 48 ur po najavi priziva.

IX - NAGRADE, POKALI, SVEČANA PODELITEV PRIZNANJ

29. Nagrade in pokali

19.1 Organizator bo podelil naslednje nagrade in priznanja pod pogojem, da bo v posamezni diviziji štartalo najmanj 5 vozil, sicer dobijo priznanja samo prvo uvrščeni v diviziji:
- Za Državno prvenstvo Republike Slovenije AŠ 2005 v Krožno hitrostnem v avtomobilizmu:
- Uvrstitev Divizijah I, II, III 1. - 3. mesto pokal
- Uvrstitev v mladinski kategoriji 1. - 3. mesto pokal
- Uvrstitev NTL 1. - 3. mesto pokal
- Za Pokalna tekmovanja AŠ 2005:
- Uvrstitev Divizijah IV; V, VI, VII 1. - 3. mesto pokal
- Uvrstitev v Seicento Pokalu 1. - 3. mesto pokal
- Uvrstitev v Yugo pokalu 1. - 3. mesto pokal
29.2 Priznanja oz. nagrade je treba prevzeti osebno na podelitvi. Priznanja oz. nagrade, ki ne bodo prevzete na podelitvi ostanejo last organizatorja.
29.3 Organizatorji pokalov in tekmovanja v diviziji III – N-SNP 2000 lahko podelijo posebna priznanja in nagrade v skladu z Dodatnimi pravilniki.

30. Svečana podelitev priznanj

30.1 Dolžnost vseh udeležencev je udeležba na svečani podelitvi priznanj.
30.2 Svečana podelitev priznanj bo neposredno po vsaki dirki na prostoru za podelitve.

X – POSEBNI PREDPISI ORGANIZATORJA

31. Dolivanje goriva

31.1 Gorivo se lahko v oskrbovalnih boksih doliva samo v času premora med obema deloma dirke. V tem času organizator zagotavlja prisotnost gasilske službe.

 
Ljubljana 02. 04. 2002
za Organizacijski odbor
Predsednik: Viktor Levec
Direktor dirke: Davorin MOŽINA
Zadnji popravek: 26.04.2002
Vsa obvestila na vaš E-mail: