Požari na vozilih niso tako redek pojav, kot bi si človek mislil, še vedno pa so možnosti za to zelo majhne. V kolikor se nam to le zgodi, si poglejmo nekaj praktičnih nasvetov, kako v takem primeru ravnati.

Največji odstotek požarov je še vedno povzročenih namenoma in so večinoma posledica vandalizma. Mednje spadajo tudi poskusi uničevanja dokazov kriminalnih dejanj ali goljufanja zavarovalnic. Drugi največji delež požarov je posledica nepravilnosti pri proizvodnji avtomobilov, preostanek pa pomanjkljivo  vzdrževanje vozil s strani njihovih lastnikov, kar pa bi se vsekakor dalo preprečiti.

Zaradi proizvajalčeve napake bomo požar na vozilu težko preprečili, razen če nismo bili o vpoklicu našega vozila zaradi serijske napake posebej obveščeni in se temu primerno tudi odzvali. Z malce pazljivosti in zdravo pametjo pa lahko izbruh požara, ki bi lahko bil posledica dotrajanih ali poškodovanih električnih vodov (kratki stiki), onemogočimo. Ko bomo odprli pokrov motorja bodimo pozorni na morebitne poškodovane ali obrabljene kable. Vsakršno dodatno vzdrževanje ali popravila električnega sistema mora izvesti strokovnjak, zato v takem primeru močno priporočamo obisk mehanične delavnice. Posebej pozorni bodimo tudi na razne razlite tekočine, zlasti če zaznamo vonj po bencinu.

Z 11. marcem letos je tudi v Sloveniji začela veljati prepoved kajenja v avtu, če so zraven prisotne osebe, stare manj kot 18 let. Pred tem pa je bilo splošno znano, da je kajenje v avtu zaradi plastičnih in drugih sintetičnih materialov, ki so lahko gorljivi, močno odsvetovano. Smrtonosno je tudi vdihavanje dima in plinov, ki nastanejo zaradi ognja v avtomobilu, zato lahko previdna uporaba in odstranjevanje vžigalic ter cigaret močno zmanjša tveganje.

Zakaj je pomembno, da čim prej ustavimo

Nemudoma, ko zavohamo ali vidimo dim, ki prihaja bodisi iz ventilatorja ali izpod pokrova motorja, ustavimo vozilo. Razlog za to je ravno strupen dim, zaradi katerega se stvar po vsej verjetnosti ne bo končala najbolje. Poskrbimo za to, da vozilo ustavimo na varnih mestih, kjer ne bomo ogrožali ostalih udeležencev v prometu. Pomembno je tudi to, da vozila ne ustavljamo v bližini vozil ali mest, kamor bi se ogenj lahko nenadzorovano razširil.

Takoj ko varno ustavimo avto, ugasnemo motor in ven potegnemo ključ. Preden zapustimo avto, sprostimo pokrov motorja, vendar ga ne odpiramo. Vse osebe čim prej rešimo iz vozila in poskrbimo, da bodo okna in vrata avtomobila zaprta. Prtljago je priporočljivo pustiti v vozilu, razen če je nimamo neposredno na dosegu roke. Ko smo z morebitnimi ostalimi sopotniki na varni razdalji od vozila, pokličemo interventno številko 112.

Če v nadaljevanju ždimo za kakšnim grmovjem in čakamo, da bo sledila filmska eksplozija, potem bomo verjetno še nekaj časa čakali. Izdelovalci avtomobilov so dobro poskrbeli, da so rezervoarji za gorivo dobro zaščiteni pred poškodbami in ognjem. Prav zaradi tega je pomembno, da so okna in vrata zaprta, kajti nestalen dovod kisika lahko prepreči vdor ognja v vozniško kabino. Iz istega razloga tudi ne smemo odpirati pokrova motorja. Upoštevajoč te napotke upamo, da v čim krajšem času prispejo gasilske enote, preden se avto spremeni v obcestni pekel.

V kolikor imamo v avtu na voljo gasilni aparat s peno ali prahom, lahko ogenj poskusimo pogasiti tudi sami. Tu velja seveda posebna previdnost. Najprej pokrov pripremo le toliko, da lahko skozi režo, ki nastane, usmerimo vbrizg gasilnega sredstva. Če bi pokrov motorja odprli preveč in prehitro, bi svež zrak razplamtel ogenj, ki bi nas lahko zajel in opekel. Ne smemo izprazniti vse vsebine aparata naenkrat, temveč gasimo s kratkimi pritiski na sprožilec gasilnega aparata. Manjši gasilni aparati se ob nepretrganem držanju na sprožilec izpraznijo v 10 do 12 sekundah. Pri gašenju odprtega ognja je najbolje žarišče požara gasiti iz oddaljenosti enega do dveh metrov. Pri tem je treba paziti na smer vetra, saj moramo vedno gasiti v le smeri pihanja vetra in nikoli proti vetru.