Evropska listina o cestnoprometni varnosti predstavlja največjo platformo civilne družbe o cestnoprometni varnosti, ki jo upravlja Evropska komisija, in jo je do danes podpisalo več javnih in zasebnih subjektov, ki so izvedli ukrepe in pobude za cestnoprometno varnost, usmerjene na njihove člane, zaposlene in preostalo civilno družbo. Evropska listina o cestnoprometni varnosti je bila uvedena leta 2004 za Generalni direktorat za mobilnost in promet (DG MOVE). Od takrat je ta edinstvena platforma za ozaveščanje o cestnoprometni varnosti dosegla vsako raven civilne družbe v vseh 28 državah članicah Evropske unije.

Evropska komisija na ta način poziva k sprejetju konkretnih ukrepov, ocenitvi rezultatov in nadaljnji krepitvi ozaveščenosti o potrebi po zmanjšanju števila žrtev prometnih nesreč. Raznoliko skupnost članov Listine sestavljajo podjetja, združenja, lokalni organi, raziskovalne ustanove, univerze in šole, priznava pa se vloga vseh subjektov, ki so sprejeli zavezo, njihovi ukrepi pa so objavljeni na spletni strani, kar omogoča drugim, da se učijo in dobijo navdih. Cilji Listine so zlasti spodbujati in podpirati evropska združenja, šole, univerze, podjetja vseh vrst in velikosti ter lokalne organe pri izvajanju ukrepov za varnost v cestnem prometu v Evropi, priznati prispevke civilne družbe k cestnoprometni varnosti, omogočiti članom civilne družbe pridobivanje in širjenje znanja o vprašanjih cestnoprometne varnosti v Evropski uniji in spodbujati učinkovit dialog za prenos izkušenj in praks s področja cestnoprometne varnosti na vseh ravneh upravljanja v Evropski uniji. S temi ukrepi se je okrepila kultura cestnoprometne varnosti po Evropi in izboljšalo skupno znanje o vzrokih za nesreče, poleg tega pa so pripomogli k oblikovanju preventivnih ukrepov in rešitev. Poslanstvo Evropske listine o cestnoprometni varnosti je zdaj nadalje spodbujati in razširiti to skupnost s končnim ciljem zmanjšanja števila žrtev v cestnem prometu do leta 2020. Skupaj smo odigrali pomembno vlogo v vseevropskem prizadevanju za večjo varnost na naših cestah.

V zadnjem desetletju je Evropski listini o cestnoprometni varnosti uspelo oblikovati skupnost več kot 2 800 podpisnikov (med njih se uvrščamo tudi ustvarjalci tega portala), ki so z realnimi zavezami in konkretnimi ukrepi prispevali k izboljšanju standardov in kulture v cestnem prometu. Evropska listina o cestnoprometni varnosti poziva, neprekinjeno spodbuja in podpira edinstvene in ustvarjalne zaveze za zmanjšanje števila smrtnih žrtev v cestnem prometu. Člani, ki so podpisali zavezo, ne prispevajo samo k zmanjšanju števila poškodovanih in smrtnih žrtev vsako leto; s svojimi ukrepi tudi zmanjšujejo vpliv prometnih nesreč na okolje, znižujejo visoke finančne stroške, zagotavljajo večjo pozornost javnosti in krepijo svojo podjetniško odgovornost.

certificado_siletralistina portal