Odgovor na to vprašanje najdemo v najnovejših ugotovitvah o povezavi presenetljivo visokega števila prometnih nesreč, v katerih so udeleženi motoristi in človeških možganov oz. njihovega načina procesiranja informacij. V študiji, v kateri so sodelovali profesorji iz avstralske narodne univerze, preiskujejo pojav t.i. »nenamerne slepote« oz. nezmožnosti možganov, da bi zasledili medveda, kar pomeni, da človek sicer vidi okolico, vendar je v resnici ne opazi. To bi lahko bil eden poglavitnih razlogov za nesreče, v katerih voznik spregleda motorista, kljub temu, da ga vidi. Tovrstne nesreče so zlasti problematične, ker do njih pride navkljub dobri vidljivosti in odsotnosti vsakršnega odvračanja pozornosti. Četudi voznik v avtomobilu gleda v smer bližajočega se motorista, v določenih primerih celo v samega motorista, ne bo poskušal preprečiti njunega trčenja. Strokovnjakinja s področja psihologije na omenjeni univerzi, Kristen Pammer, poudarja, da je problem v veliki količini senzoričnih informacij, s katerimi se morajo naši možgani med vožnjo tako rekoč ukvarjati. Žal se na vsako sleherno stvar ne moremo popolnoma osredotočiti, ker bi za to porabili ogromno kognitivnih virov in razumljivo tudi veliko časa, zato se morajo naši možgani odločiti, katere informacije so bolj pomembne. Pogostost tovrstnih nesreč zato lahko povežemo z načinom, kako možgani izločajo informacije.

Raziskovalci so zbrali 56 odraslih oseb in jih prosili, da proučijo vrsto fotografij, na katerih so bili z vidika voznika prikazani vsakodnevni prizori na cesti. Za vsak prizor so morali presoditi ali gre za varno oz. nevarno situacijo med vožnjo, medtem ko so na zadnji fotografiji dodali nepričakovan predmet (bodisi motor ali taksi) in udeležence vprašali, če so opazili katerega od predmetov. Čeprav jih je 48 % izjavilo, da niso opazili nobenega dodatnega predmeta, jih je bilo precej več tistih (65 %), ki niso opazili motorista, kot pa tistih (31 %), ki niso opazili taksija.

Prisotnost tovrstne nenamerne slepote potrjujejo tudi rezultati ankete o splošnem dojemanju posameznih vozil na fotografijah, ki so jo med udeleženci izvedli pred samim poskusom. Čeprav so bili prepričani, da je na cesti lahko tako motorist kot taksi, pa so manj verjetno opazili motorista. Avtorji so s študijo želeli opozoriti na to, da se vozniki zavedajo prisotnosti motoristov v prometu in da se v ta namen spodbujajo dodatni programi usposabljanja. Dodajo tudi, da se motoristi nahajajo zelo nizko na lestvici prednosti, ko možgani filtrirajo informacije, medtem če bi jih »možganski radar« voznika postavil višje, bi jih vozniki tudi bolj verjetno zaznali. Vseskozi pa nedvomno ni odveč dodatna previdnost, večja aktivnost in pazljivost med vožnjo.

Slikovno gradivo: Pexels