Univerzitetna raziskovalna skupina iz španskega mesta Sevilla je na primerih 28 držav članic Evropske unije analizirala obstoječo povezavo med alkoholom in prometno varnostjo, pri tem pa se je zlasti osredotočila tako na družbene navade kot zakonsko ureditev na področju uživanja alkohola (kazni za primere voženj pod vplivom alkohola, najvišja dovoljena stopnja alkohola v krvi).

Ena najpomembnejših ugotovitev raziskovalne študije, ki jo je smiselno še posebej poudariti je, neposredna povezava med stopnjo uživanja alkohola v določeni državi in stopnjo umrljivosti na njenih cestah. Ta je še posebej izrazita v primerih mladih moških, zato lahko rečemo, da obstaja empirična osnova za upravičeno razvijanje ciljnih kampanj proti uživanju alkohola v tej demografski skupini. Statistično pomemben dejavnik, ki vpliva na razmerje med vožnjo pod vplivom alkohola in stopnjo prometnih nesreč, so različne cene alkoholnih pijač v državah. Iz tega gre sklepati, da bo stopnja umrljivosti na cestah manjša v državah, kjer je alkohol dražji. V kontekstu današnjega stanja, ki ga odražajo problemi javnofinančnih primanjkljajev v različnih evropskih državah, bi zvišanje davka na prodajo alkohola imelo dvojno ustrezno utemeljitev. Prvič bi se ohranjala država blaginje, hkrati pa bi s tem nadzirali morebitno naraščanje števila prometnih nesreč. Po drugi strani raziskava usmerja pozornost k dejstvu, da neposredno dokazana povezava med zakonsko določeno ničelno koncentracijo alkohola v krvi in nižjo stopnjo umrljivosti ne obstaja. Glede na to, da se v Španiji trenutno odvija vroča razprava o uvedbi tovrstnega ukrepa, pa se strokovnjaki hkrati sprašujejo o njegovem smislu, saj izkušnje v ostalih evropskih državah, zlasti vzhodnih, pričajo o njegovi očitni neučinkovitosti.

Rezultati kažejo, da so se strategije, s katerimi poskušajo zmanjšati uživanje alkohola, izkazale za učinkovite glede zmanjšanja stopnje prometnih nesreč, celo bolj kot kateri koli drugi splošni ukrepi v zvezi s prometno varnostjo, kot je omejitev hitrosti ali kazenske točke. Avtorji študije so prepričani, da se mora politika prometne varnosti v Španiji prilagoditi in predvsem osredotočiti na prednosti modela mikro upravljanja, manjših poskusov in neprestane avalvacije, z namenom, da doseže maksimalno učinkovitost brez sprejemanja ukrepov, od katerih se dobesedno pričakuje čudeže.

Raziskovalni projekt, ki ga je vodil profesor ekonomije na univerzi v Sevilli José Ignacio Castillo-Manzano, sta razvijali predavateljici Mercedes Castro-Nuño in Lourdes López-Valpuesta z omenjene univerze in predavatelj Xavier Fageda z univerze v Barceloni. Mercedes Castro-Niño poudarja, da čeprav se države članice zavedajo pomembnosti problema, pa med njimi obstajajo bistvene razlike v pristopih kot so stopnje dovoljene koncentracije alkohola v krvi, cene alkoholnih pijač in izvajanje zakonodaje za nadzor nad alkoholom.

Izsledke te raziskave, v kateri so izvedli temeljito in obsežno vrednotenje omenjene problematike, so objavili v oktobrski izdaji mednarodno priznane znanstvene revije Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour. V njej so uporabili različne ekonometrične modele s številnimi ekonomskimi, demografskimi in geografskimi spremenljivkami, ki so jih v obdobju 1999-2012 izvajali v skupini 28 držav članic Evropske unije.

Celoten članek se nahaja na povezavi: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1369847816301838

Slikovno gradivo: Pexels