Evropsko Skupno raziskovalno središče (JRC) in Agencija za evropski satelitski navigacijski sistem (GSA) sta izdala smernice, ki naj bi zagotovile, da avtomatske naprave za klic v sili 112 (eCall) izpolnjujejo zahteve za združljivost in delovanje. To bo testnim centrom in proizvajalcem omogočilo popolno pripravljenost na obvezno vgradnjo sistema pri vseh novo registriranih osebnih vozilih in lahkih gospodarskih vozilih v EU po marcu 2018. Sistem eCall v primeru resnega trčenja samodejno pokliče evropsko enotno številko za klic v sili 112 in prenese natančno lokacijo nesreče ter druge ključne informacije najbližji službi za nujno pomoč. To lahko pospeši odzivnost ob nesreči in vsako leto reši do 2500 življenj po vsej Evropi.

Mariya Gabriel, evropska komisarka odgovorna za digitalno gospodarstvo in družbo, meni, da eCall predstavlja viden primer, kako lahko Evropa svojim državljanom prinese dejanske koristi digitalne tehnologije, ne glede na to, kje v Evropi se nahajajo. Preko povezovanja evropske enotne številke za klic 112 z evropskim satelitskim navigacijskim sistemom in tehnologijo GSM bodo odzivi ob nesrečah hitrejši in rešena življenja. Tehnologija si prizadeva zmanjšati odzivni čas reševalnih služb in zmanjšati število smrtnih nesreč na cestah.

Smernice izhajajo iz predhodnih intenzivnih testiranj naprav eCall v vozilu, ki so jih izvedli v najsodobnejšem laboratoriju GNSS Skupnega raziskovalnega središča v Italiji, kamor so proizvajalci pošiljali svoje naprave za preizkušanje in nanje dobivali predhodne povratne informacije.

Tibor Navracsics, evropski komisar za izobraževanje, kulturo, dediščino, mladino in šport, ki je odgovoren za Skupno raziskovalno središče, pravi, da je vsaka zakonodaja tako dobra, kot je dobro njeno izvajanje. Evropska spodbuda za reševanje življenj na cestah bo z uvedbo obveznega sistema eCall učinkovita samo takrat, ko bodo naprave ustrezale svojemu namenu. Zato je znanstvena služba Evropske komisije vključila industrijo, ocenjevala njihove naprave in zagotavljala povratne informacije proizvajalcem glede njihovih modelov ter testnim centrom glede njihovih procesov.  Testiranja so razširili tudi na proizvajalce testnih platform sistema eCall, ki jih tehnični centri uporabljajo za odobritev vgradnje naprav v vozila, znanstveniki Skupnega raziskovalnega središča pa nato preverijo še skladnost njihovih testnih rešitev s predpisi EU.

Naprava ob prometni nesreči samodejno pošlje ustrezne podatke v zvezi z nesrečo na številko za klic v sili 112. Podatke posreduje prek mobilnega telefona s povezavo Bluetooth ali naprave z vgrajeno SIM-kartico. Podatki vključujejo položaj s koordinatami GPS, čas nesreče, tip vozila in smer poti, tudi če je voznik nezavesten ali nesposoben opraviti telefonski klic.

Sistem eCall predstavlja večjo inovacijo na področju cestno-prometne varnosti, obenem pa bo njegova uvedba s pomočjo Uredbe EU 2017/79 Galileju in ostalim satelitskim sistemom pozicioniranja zagotovila drugi največji trg za lokacijskimi storitvami na pametnih telefonih. Vloga znanstvenikov pri tem je, da v tesnem sodelovanju z industrijo, pomagajo pri čim bolj gladkem izvajanju te Uredbe.

Elżbieta Bieńkowska, evropska komisarka za notranji trg, industrijo, podjetništvo in MSP-je, je prepričana, da je poznavanje natančne lokacije nesreče bistvenega pomena pri reševanju življenj. Uporaba lastnega evropskega satelitskega navigacijskega sistema, ki deluje že eno leto, bo reševalnim službam omogočila, da bodo lahko natančneje določile lokacijo nesreče. Obvezen sistem eCall je košček sestavljanke naše mobilnosti v prihodnosti, ki bo vključevala povezana in avtonomna vozila z nizkimi emisijami ali brez njih.

Akcija začetnih testiranj, ki jih izvaja Skupno raziskovalno središče, je za proizvajalce povsem brezplačna in prostovoljna. Izkazala pa se je za izjemno priljubljeno, saj številni proizvajalci pošiljajo vzorce svojih modulov sistema eCall, štirje največji komercialni ponudniki pa so raziskovalcem dali na razpolago svojo opremo za testne platforme sistema eCall. Ker akcija še vedno traja, se proizvajalce spodbuja, da izkoristijo prednosti te podpore pri pripravah do obvezne uvedbe sistema v naslednjem letu. Vsi rezultati ostajajo tajni in so del posameznih pogodb o nerazkrivanju.

Leta 2016 je na evropskih cestah umrlo približno 25 500 ljudi, kar 135 000 jih je bilo po zabeleženih podatkih resneje poškodovanih. Poleg tragičnih izgub življenj in hujših poškodb, pa to za družbo vsako leto pomeni tudi znatno gospodarsko breme. S pomočjo sistema eCall se bo čas ukrepanja ob nesrečah v mestih lahko skrajšal za kar 40 %, na podeželju pa za 50 %. Ocenjujejo tudi, da bi se število žrtev s tem zmanjšalo za najmanj 4 %, število resnejših poškodb pa za 6 %.

Vir in slikovno gradivo: Evropska komisija