V nedavni avstralski raziskavi je bilo ugotovljeno, da vozniki pri prečkanju prehodov cest čez železniško progo niso tako previdni kot v križiščih, čeprav v primeru trčenja obstaja večja verjetnost smrtnega izida. Vozniki se jim namreč približajo s precej večjimi hitrostmi kot cestnim križiščem, saj so ugotovili, da se pred slednjimi pripravljajo za ustavljanje pri razdalji 75 metrov, pred železniškimi prehodi pa pri razdalji 30 metrov, kar je občutno krajša razdalja in zato ustavljanje bolj sunkovito.

Ena ključnih ugotovitev izvedene študije je tudi, da vozniki precej manj časa porabijo za ocenitev situacije na prehodih, kot pa v križišču brez prometa, čeprav se vlak lahko približa precej hitreje in se težje pravočasno umaknejo. Prav tako so opazili, da vozniki kljub slabši vidljivosti ne prilagodijo vožnje nočnim razmeram, zato s težavo prepoznajo prisotnost prehoda ceste čez železniško progo oz. se temu primerno na prehodu ne odzovejo.

V Avstraliji vsako leto življenje izgubi večina udeleženih v približno 70 primerih nesreč na železniških prehodih, zato je razumevanje vedenja voznikov, ki se bližajo prehodom, ključnega pomena. Nedvomno takšne raziskave ogromno pomenijo za oblikovanje varnostnih pobud, ki zadevajo prehode čez železniško progo, kar pa ne pomeni samo primerne signalizacije in zapornic, temveč učinkovita naprednejša opozorila.

Slikovno gradivo: Pexels