Pri otrocih in najstnikih lahko izpostavljenost visokim ravnem onesnaženega zraka zaradi prometa dokazano povzroči določene poškodbe DNK. Pilotska študija, ki je bila objavljena v majski ediciji znanstvene revije Journal of Occupational and Environmental Medicine, namreč pri tovrstni poškodbi omenja pojav krajšanja telomer.

coris

Glede na predhodne raziskave, ki jih je opravil dr. med. John R. Balmes in njegovi sodelavci iz kalifornijske Univerze Berkeley, so krajšanje telomer potrdili tudi pri mladih z astmo. Njihovi rezultati kažejo, da bi dolžino telomer lahko uporabljali za ugotavljanje poškodb DNK kot posledico izpostavljenosti škodljivih vplivov iz okolja in za ugotavljanje kroničnega vnetja. V študijo je bilo vključenih 14 otrok in mladostnikov iz kalifornijskega mesta Fresno, sicer drugega najbolj onesnaženega mesta v ZDA. Raziskovalci so ocenjevali povezavo med policikličnimi aromatskimi ogljikovodiki (PAH), ki so značilni za izpušne pline motornih vozil, in krajšanjem telomer, poškodbo DNK, ki jo povezujemo tudi s staranjem.

Večja je bila izpostavljenost policikličnim aromatskim ogljikovodikom, krajša je bila linearna veriga telomer. Otroci in najstniki z astmo so bili izpostavljeni večji količini PAH kot tisti brez astme. Povezava med stopnjami PAH in krajšanjem telomer je bila ob upoštevanju astme in ostalih dejavnikov, kot so starost, spol in rasa, še vedno zelo očitna. Študija predstavlja še eno dopolnitev v vrsti dokazov, da onesnaženost okolja povzroča oksidacijski stres, ki lahko poškoduje lipide, proteine in DNK, otroci pa tu predstavljajo še posebej ranljivo skupino.

triglav_vreme

»Za uspešno pripravo ukrepov je potrebno bolj poglobljeno znanje o učinkih onesnaženega zraka na ravni molekul«, so prepričani avtorji raziskave. Nadaljnje raziskave pa bi lahko privedle še do novih spoznanj o tem, kako izpostavljenost onesnaženemu zraku vpliva na celično raven in splošno zdravje posameznika.

Slikovno gradivo: Pixabay