Izpostavljenost hrupu ima na ravni celic lahko zelo negativne učinke na naše telo, ti pa lahko privedejo do nastanka srčnih bolezni. Več podrobnosti na to temo in proučitev mehanizmov, ki povzročajo bolezen srca zaradi izpostavljenosti prometnemu hrupu, smo lahko prebrali v letošnji številki revije Journal of the American College of Cardiology. Objavljen prispevek je odziv na vrsto nedavnih dokazov, povezanih z okoljskim hrupom, ki ga povzročata cestni in letalski promet, in nastankom srčnih bolezni kot so bolezen koronarne arterije, arterijska hipertenzija, srčna kap in odpoved srca.

velo_18kolomaraton

V zadnjem desetletju se globalno breme bolezni premika od nalezljivih bolezni k nenalezljivim, vključno s tistimi, povezanimi s srcem. Posebno pozornost namenjajo zlasti prepoznavanju bolezni, njenemu zdravljenju in preprečevanju tradicionalnih dejavnikov tveganja za nastanek bolezni srca, vendar pa obstaja čedalje več dokazov o tem, da potencialno škodljivi dejavniki prihajajo iz fizičnega okolja, čemur pa bodo namenili še dodatne raziskave.

Številne novejše študije so že potrdile, da zaradi hrupa prometa obstaja večje tveganje za nastanek srčnih bolezni, ostalo pa je še nekaj neodgovorjenih vprašanj v zvezi z natančnejšimi mehanizmi, ki vodijo do vse pogostejšega pojavljanja primerov bolezni srca. Tokrat so raziskovalci v novi translacijski študiji pod drobnogled vzeli molekularne mehanizme, zaradi katerih bi lahko prišlo do slabšega delovanja ožilja, na podlagi česar ugotavljajo srčno-žilno bolezen, nedavne epidemiološke dokaze o nastanku srčno-žilne bolezni zaradi prometnega hrupa in neslušne učinke hrupa na srčno-žilni sistem. Na podlagi dokazov avtorji navajajo ugotovitev, da hrup povzroča stres, za katerega je značilno aktiviranje simpatičnega živčevja in večje količine hormonov, to pa končno lahko privede do okvar ožilja.

a1

Njihov argument še dodatno krepi koncept, da prometni hrup prispeva k razvoju dejavnikov tveganj za srčne bolezni, kot so povišan krvni tlak in diabetes, saj ga lahko povezujemo z nastankom oksidacijskega stresa, vaskularne motnje, motnje v delovanju vegetativnega živčevja in spremembami v presnovi. Posebno pozornost so namenili škodljivim vplivom okoljskega hrupa na avtonomno (vegetativno) živčevje in posledice za srčno-žilni sistem, tako za človeka kot živali.

Avtorji so v študiji obravnavali tudi nekatere strategije za ublažitev hrupa, med katerimi omenjajo zlasti upravljanje in nadzor prometa, uporabo manj hrupnih avtomobilskih pnevmatik in omejitve oz. prepovedi prometa, vendar pa poudarjajo, da bo po svetu treba izvesti še marsikatero drugo.

coris

»Ker se delež populacije, ki je izpostavljena škodljivim stopnjam prometnega hrupa, povečuje, so spremembe in nove zakonodaja za zmanjšanje hrupa, še kako bistvenega pomena za javno zdravje,« dodaja vodilni avtor študije in vodja oddelka za interno medicino na nemški Univerzi Mainz, g. Thomas Munzel.

Slikovno gradivo: Pixabay