Po navedbah ameriške vladne agencije Census Bureau v Los Angelesu se skoraj 90 % od skupno 4.5 milijona zaposlenih ljudi vsak dan (v povprečju 60 minut) vozi bodisi z avtomobilom ali z železnico. Strokovnjaki z Univerze Južna Kalifornija (USC) so se zato lotili raziskave okoljskih vplivov različnih vrst prevoza v Los Angelesu in pri tem naleteli na presenetljive rezultate, ki so jih konec lanskega leta objavili v mednarodni reviji Aerosol and Air Quality Research (AAQR).

maksico

Ti razkrivajo, da so potniki na območjih, kjer železniške proge v celoti potekajo pod zemljo, izpostavljeni precej visokim koncentracijam karcinogenih snovi v zraku. Meritve so opravili na petih najbolj priljubljenih trasah z raznolikimi okoljskimi in prometnimi pogoji. Izbrali so območja cest, po katerih pretežno poteka gost tovorni promet, avtoceste, kjer je vožnja dovoljena samo za osebna vozila, nadzemne lahke železnice in starejše podzemne železnice.

Glede na nedavno poročilo strokovne revije za medicino The Lancet, je onesnažen zrak eden najpogostejših ubijalcev našega časa. Leta 2015 je za posledicami onesnaženosti zraka umrlo približno 6.5 milijonov ljudi po vsem svetu. Trdni delci so ena njegovih najbolj strupenih oblik, saj zaradi svoje majhnosti (v premeru merijo 2.5 mikrometra) lahko prodrejo globoko v pljuča in preidejo v krvni obtok, kar povzroča škodljive učinke na zdravje ljudi. V zračnih delcih se nahajata dve največji spojini, in sicer policiklični aromatični ogljikovodiki, ki nastanejo med nepopolnim izgorevanjem fosilnih goriv, in prehodne kovine (npr. šestvalentni krom), ki so posledica trenja železniških tirov in njihove obrabe. Poleg karcinogenih učinkov ju povezujemo tudi z drugimi kroničnimi obolenji, kot so dihalne in srčno-žilne bolezni.

triglav_vreme

Meritve, pri katerih so uporabljali posebne naprave s senzorji, so na cestah izvedli v testnem vozilu z ničelnimi emisijami, na železnicah pa tako na železniškem peronu kot znotraj vagonov, saj so domnevali, da potniki približno 25 % časa preživijo na peronu in 75 % na vlaku. Glede na dejavnike za povzročitev raka, ki sta jih določila ameriška agencija za varstvo okolja (EPA) in kalifornijski urad za presojo vplivov na zdravje okolja (OEHHA), so izračunali morebitna tveganja na osnovi vseživljenjske izpostavljenosti potnika (ena ura na dan, pet dni v tednu, 50 tednov na leto in predvidoma 30 let zaposlitve).

a1

Kljub temu, da vlaki na električni pogon, v primerjavi s prometom na avtocestah, proizvajajo manjše ravni policikličnih aromatičnih ogljikovodikov in morajo imeti v času obratovanja zaprta okna in delujoč sistem mehanskega prezračevanja, so raziskovalci tam odkrili desetkrat višje mejne vrednosti. Takšni rezultati so posledica visokih vrednosti šestvalentnega kroma, izmerjenega v zraku znotraj vagonov, ki se po vsej verjetnosti tvori zaradi prahu, ki nastaja pri trenju na tirih, kot tudi pomanjkljivega prezračevalnega sistema na podzemnih trasah. Proga Red Line, na kateri so izmerili omenjene vrednosti, je ena najpogosteje uporabljenih prog za metroje v Los Angelesu, in na letni ravni predstavlja kar 40-odstotni delež celotnega sistema prevozov. Kljub nekaj merljivih koncentracij šestvalentnega kroma, pa tudi najvišje izmerjene vrednosti na ostalih trasah niso presegale praga dovoljenih vrednosti. Najnižjo izpostavljenost koncentracijam šestvalentnega kroma in policikličnih aromatičnih ogljikovodikov so v primerjavi z ostalimi vrstami prevoza izmerili na nadzemni lahki železnici Metro Gold.

coris

Avtorji študije so nameravali dokazati argumente v prid uporabi podzemne in lahke železnice, kar jim je pri slednji delno tudi uspelo, vendar pa so morali zaradi preseženih vrednosti kroma v vagonih podzemne železnice Red Line začetno tezo popolnoma ovreči. Predvidevajo tudi, da so v ostalih svetovnih sistemih podzemnih železnic potniki izpostavljeni podobnim tveganjem za zdravje, še posebna ogroženost velja za tamkajšnje zaposlene.

Hkrati pa v zaključku dodajajo, da je treba z njihovimi ugotovitvami glede povišanih vrednosti kroma in karcinogenih kovin mirno seznaniti pristojne institucije, saj navsezadnje ne gre zanemariti dejstva, da so te precej višje od dovoljenih.

Slikovno gradivo: Pixabay