Motorizirana vozila so eden največjih virov onesnaževanja zraka na mestnih območjih, desetletja pa, poleg napredka na področju čistejših in okolju prijaznejših vozil, lokalne in državne oblasti za zmanjšanje emisij vozil, uporabljajo različne strategije upravljanja prometa. »Vendar pa vse strategije ne zagotavljajo enakega učinka«, je prepričan profesor na področju gradbeništva in prometa Alexander Bigazzi s kanadske Univerze British Columbia in dodaja, da je »cestninjenje oz. plačilo glede na uporabo najučinkovitejša strategija za zmanjšanje emisij in prometa

triglav_vreme

Proučili ste strategije upravljanja prometa v Aziji, Evropi in obeh ameriških celinah. Kakšni so vaši zaključki?

Pregledali smo celoten korpus znanstvene literature, vključno s stotinami objavljenih dokumentov, in identificirali 65 študij o dejanskih učinkih 22 vrst strategij upravljanja prometa, vključno s programi izvrševanja omejitev hitrosti, upravljanjem voznih pasov (pasovi za vozila z visoko zasedenostjo), plačili za vožnjo po cestah v središču mesta in cestnimi pristojbinami ter strategijami za zmanjšanje potovanj, kot so spodbude za delo na daljavo in souporaba vozil. Strategije, ki so se izkazale za najučinkovitejše pri izboljšanju kakovosti zraka, so zlasti cestnine oz. uvedba plačila za vožnjo po cestah v središču mesta in conah nizkih emisij. Ostale strategije imajo sicer potencialne prednosti, vendar pa zanje nimajo zadostnih empiričnih dokazov, ker so ti bodisi tako skromni ali pa izničeni zaradi drugih učinkov.

a1

Zakaj je razumevanje učinkov strateškega upravljanja prometa ključnega pomena?

Onesnaženost zraka zaradi prometnih emisij, kljub napredku pri njihovem zmanjšanju v zadnjih nekaj desetletjih, ostaja resno tveganje za javno zdravje. Strategije na tem področju lahko z zmanjšanjem obsega potovanj z avtomobili in nižjo stopnjo onesnaženja zraka zaradi vozil zmanjšajo emisije in izboljšajo kakovost zraka v mestih, poleg tega pa prispevajo k izboljšanju potovalnega časa in varnosti. Vlada v tovrstne programe vlaga veliko sredstev, zato bi morali načrtovalci in lokalni izvršilni organi o načinu njihovega delovanja vedeti več. Pogosto se predvideva, da se z manjšimi zastoji lahko doseže tudi nižje emisije, kar pa ne drži vedno.

coris

Zakaj so cestnine in cone z nizkimi emisijami bolj učinkovite pri izboljšanju kakovosti zraka?

Največji razlog je v tem, da se stopnja vožnje z avtomobili s tem zmanjša, posledično se prerazporedi promet in znižajo stopnje emisij na prevoženi kilometer. Cone z nizkimi emisijami tudi pripomorejo k večji uporabi in nakupom okolju prijaznejših motoriziranih vozil. Za optimalno učinkovitost mora biti uporaba tovrstnih strategij v relativno velikem obsegu in ne samo za posamezne koridorje. Stotine mest v Evropi uvaja plačila za vožnjo po središču mesta ali cone z nizkimi emisijami, s tem pa izboljšujejo pretok prometa in kakovost zraka. V Severni Ameriki omenjene strategije za upravljanje prometa zaradi različnih razlogov niso bile sprejete v tolikšni meri, bi pa številnim mestom, pripravljenim na inovacije, le-te lahko prinesle potencialne prednosti. Nove uvedbe plačil ali omejitve vožnje v Evropi sprva niso bile deležne javne podpore, sčasoma pa je s prepoznavanjem koristi, ki jih prinesejo manjši zastoji v prometu, naklonjenost voznikov postajala vse večja.

triglav_vreme

Slikovno gradivo: Pixabay