Skrb glede dodatnega časa, ki bi ga morali porabiti za pot na delo s kolesom ali peš, je v veliki meri razlog, da se ljudje dnevno raje vozijo z avtomobilom. Raziskovalci pa temu prepričanju odločno nasprotujejo in glede na nedavne ugotovitve trdijo, da hoja ali prevoz s kolesom ne zahtevata toliko dodatnega časa, kot nekateri morda mislijo.

velocenter

Ko so sodelujoče med raziskavo spraševali o njihovem mnenju, koliko časa bi za pot do določene lokacije v mestu porabili s kolesom ali če bi se do tja odpravili peš, ga je večina napačno ocenila in menila, da bi trajalo dlje kot dejansko je. Ravno takšne ugotovitve pa raziskovalcem pomagajo pri razumevanju ovir, zaradi katerih se ljudje pri aktivnem načinu potovanj raje odločijo za uporabo osebnega vozila in ne kolesa ali hojo. Raziskovalka omenjene študije in strokovnjakinja s področja kineziologije, Melissa Bopp, pravi, da ljudje zelo slabo ocenjujemo čas, ki ga bomo porabili za pot do določenega cilja, kar zna biti kar problematično, če želimo nekoga prepričati, da se tja odpravi peš ali s kolesom. Kljub številnim prednostim, ki jih ponujata hoja ali vožnja s kolesom, pa to še vedno počne presenetljivo malo ljudi. Bojijo se namreč, da je pot bodisi predolga ali bodo zanjo porabili preveč časa, kar pa se lahko izkaže za popolno zmoto. Aktiven način potovanja ima mnogo prednosti, vključno z boljšim zdravjem in čistejšim okoljem, vendar se večina ljudi (v ZDA več kot 90 %) na delo ali po drugih opravkih še vedno vozi z avtomobilom.

triglav_vreme

Strokovnjaki so prepričani, da bi lahko k pogostejšemu aktivnejšemu potovanju prepričali več ljudi, če bi najprej ugotovili ključne vzroke za takšno vedenje. Zanimala so jih zlasti njihov način razmišljanja, prepričanje in znanje, kajti to so stvari, ki jih želijo spremeniti in ki jih je za razliko od npr. starosti tudi možno spremeniti. Kot primer je navedla, da ljudje, ki se na delo ne odpravijo pogosto peš ali s kolesom, zmotno uporabijo isto pot kot z avtomobilom, kar nemalokrat pomeni zelo prometno cesto. Medtem pa ne vedo, da lahko do istega cilja vodi tudi prijetna kolesarska pot, po kateri morajo isto prometno cesto prečkati le enkrat. V izogib temu je torej ključnega pomena, da se ljudje dobro informirajo in se s takšnimi situacijami tudi uspešno soočajo.

V omenjeno raziskavo je bilo vključenih več sto zaposlenih in študentov ameriške Univerze Penn State, v kateri so udeležene spraševali, kako pogosto se vozijo z avtomobilom, uporabljajo avtobus, hodijo peš ali kolesarijo do kampusa, kakšne so njihove izkušnje glede aktivnega potovanja in kakšna je njihova fizična pripravljenost. Prav tako so morali odgovoriti na vprašanje, koliko časa bi po njihovem mnenju porabili za pot od doma do kampusa, če bi se tja odpravili peš oz. s kolesom. Dejanske potovalne čase so nato merili s pomočjo aplikacije Google Maps. Po analizi podatkov so prišli do zaključka, da je razdaljo, ki bi jo morali prehoditi napačno ocenilo približno 91 % zaposlenih in študentov univerze, kar 93 % pa je napačno ocenilo razdaljo, ki bi jo morali do kampusa prekolesariti. Natančnejše so bile sicer ocene potovalnih časov in sicer jih je 55 % napačno predvidelo čas hoje, čas s kolesom pa 43 %. Skoraj vsak, ki ni pravilno ocenil časa poti, je bil prepričan, da bo ta daljši.

V raziskavi so uspeli določiti tudi nekatere karakteristike, značilne za osebe, ki so odgovarjale z nasprotujočo in napačno oceno. Zaposleni na univerzi, ki so imeli na voljo brezplačna in prosta parkirna mesta, so pogosteje odgovarjali napačno. Eden od indikatorjev je bilo tudi zaupanje vase, kajti številne, tudi urejene, kolesarske steze so popolnoma brez pomena, če jih ljudje za vožnjo na delo ali študij niso pripravljeni uporabljati. Izobraževanje, spodbude in sredstva jim pri tem tako lahko precej pomagajo.

a1

V nasprotju pa so ljudje, ki pogosteje uporabljajo kolo ali pešačijo, natančneje napovedali čas potovanja. Lastne izkušnje z aktivnim potovanjem posameznikom omogočajo boljše razumevanje in občutek dejanskega časa trajanja poti s kolesom ali peš, kar je pri vsakršnih prizadevanjih za izobraževanje splošne javnosti še kako smiselno upoštevati. Mnogokrat se ljudje, misleč da bodo peš ali s kolesom prišli pozneje, odločijo za vožnjo z avtomobilom, dejansko pa to na osnovi raziskanega ne drži popolnoma.

Slikovno gradivo: Pixabay