Emisije plinov iz izdelkov za osebno nego so primerljive z emisijami izpušnih plinov motornih vozil

Mobilnost slehernega posameznika lahko pomeni tudi oblake plinov, ki jih pušča za seboj, najsi bodo to plini iz izpušne cevi njegovega motornega vozila ali celo negovalnih izdelkov, ki jih uporablja za kožo in lase. V novejši študiji, ki sta jo izvedla ameriški inštitut za okoljske raziskave CIRES in ameriški urad za oceane in ozračje NOAA, so namreč ugotovili, da so koncentracije siloksana, ki ga pogosto najdemo na seznamu sestavin šamponov, losjonov in deodorantov, v svojem obsegu primerljive s koncentracijami benzena, ene pomembnejših sestavin izpušnih plinov, ki se tvorijo v času večjih prometnih konic v mestu Boulder zvezne države Kolorado. Študija je bila objavljena v znanstveni reviji Environmental Science and Technology in predstavlja eno od številnih nedavnih raziskav v vrsti ugotovitev o znatnem prispevanju kemičnih emisij iz proizvodov za osebno nego k onesnaženosti mestnega zraka.

triglav_vreme

Raziskovalci na področju okolja Univerze v Koloradu so med meritvami zaznali vzorec emisij, ki sovpada s človekovo vsakodnevno aktivnostjo, v koncept katere spada jutranja uporaba proizvodov za nego telesa in nato odhod od doma na delo ali v šolo. Emisije, ki se tvorijo med potovanjem posameznikov, so po izmerjenih podatkih v tistem času najvišje.

Siloksan D5, ki je krajše ime za dekametilciklopentasiloksan, v industriji dodajajo izdelkom za osebno nego, kot so šamponi in losjoni, da pri uporabi dosežejo boljši občutek mehkobe in svilenosti. Spada v skupino hlapnih organskih spojin, za katere je značilno, da po nanosu zelo hitro izhlapijo. Na prostem lahko ta spojina pri sončni svetlobi reagira z dušikovimi oksidi in ostalimi sestavinami, pri tem pa nastaja ozon in drugi trdni delci. Obe vrsti onesnaženja sta predmet nadzora in ju zaradi njunih učinkov na kakovost zraka in zdravje človeka urejajo tudi predpisi.

velocenter

Decembra 2015 in januarja 2017 je skupina raziskovalcev z Univerze v Koloradu izvedla meritve hlapnih organskih spojin na strehi raziskovalnega laboratorija že omenjenega urada za oceane in ozračje, februarja 2016 pa z mobilnega laboratorija med samo vožnjo po mestu Boulder. Poleg ostalih meritev so spremljali tudi s prometom povezane koncentracije spojin, vključno z benzenom, ki se uporablja kot pokazatelj emisij izpušnih plinov motornih vozil med prometno konico. Pri meritvah so s pomočjo posebne naprave nadzirali sleherno spojino v zraku, ki so jo zaznali. Iz »kemične juhe« približno 150 spojin pa so podatki kazali na izjemno visoko vrednost še neznane spojine, kar je posebej pritegnilo njihovo pozornost. Predvidevali so, da gre morda za siloksan in to so kasneje tudi potrdili. Ker so se emisije siloksana ujemale z emisijami benzena iz prometa, je skupina raziskovalcev sprva mislila, da so to kemikalije v emisijah izpušnih plinov motornih vozil. V nadaljevanju so izpuste testirali neposredno iz izpušne cevi in opravili cestne meritve, vendar te spojine tam niso našli. Kljub temu, da siloksan in benzen nista izhajala iz istega vira, pa je skupina uspela ugotoviti povezavo obeh kemikalij z določenim človekovim vedenjem: prevozom na delo ali v šolo in nazaj. Ko ljudje zjutraj uporabijo proizvode za osebno nego in se z avtomobili ali avtobusi odpravijo na pot, se tudi emisije siloksana v tistem času znatno povečajo in to so potrdile tudi meritve. Količina obeh vrst kemikalij se tekom dneva ponovno zmanjša in v času vračanja ljudi domov spet poveča. V tem času so emisije v primerjavi z jutranjimi manjše, saj plini proizvodov za osebno nego čez dan v glavnem izhlapijo. Mobilnost emisij je torej v marsičem primerljiva s človekovo aktivnostjo, kar pa je bistveno pri raziskovanju njihovega vzorca na dnevni ravni.

S študijo so vzpostavili pomemben del raziskav, ki razkrivajo nezanemarljiv delež potrošniških in industrijskih proizvodov pri povzročanju onesnaženosti zraka v mestih. Ugotovitve pa predstavljajo tudi dodaten dokaz, da se z zmanjšanjem hlapnih organskih spojin v emisijah, povezanih s prometom, pojavljajo drugi viri, med drugimi tudi spojine iz izdelkov za osebno nego, ki s človekovo mobilnostjo postajajo pomemben dejavnik onesnaževanja mestnega zraka. Siloksan kot označevalec za prisotnost emisij iz izdelkov za osebno nego poleg še nekaterih dišavnih sestavin predstavlja zelo dobro sledilo za razumevanje vzorcev tovrstnih emisij. V tem spreminjajočem se okolju njihova vloga postaja vse pomembnejša, saj vsak izmed nas za seboj pušča izpuste, tako iz naših vozil kot negovalnih proizvodov za vsakodnevno osebno uporabo. Slednji vse bolj verjetno znatno vplivajo na kakovost zraka v ameriških kot tudi drugih mestih po svetu, zato bo skupina še naprej podrobneje proučevala te še do sedaj premalo raziskane vire onesnaževanja.

a1

Slikovno gradivo: Pexels