…”Precej je odvisno od načina njihovega polnjenja”, so prepričani strokovnjaki.

Pred kratkim so predstavili akademsko raziskavo, ki s pomočjo uporabe električnih vozil v mestu Peking, ponuja način in strategijo zmanjšanja emisij CO2 in izboljšanja kakovosti zraka.

Električna vozila na Kitajskem predstavljajo pomemben element pri načrtovanju ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka in zmanjšanje emisij CO2, vendar pa se zaradi tega, ker večino elektrike v državi še vedno proizvajajo premogovne elektrarne, porajajo številna vprašanja o njihovi učinkovitosti.

Raziskovalci z Univerze Harvard in pekinške Univerze Tsinghua so ugotovili, da imajo osebna električna vozila lahko tudi pozitiven učinek pri zmanjšanju CO2, vendar le v primeru, da jih njihovi lastniki polnijo počasi pri manjših obremenitvah in s tem učinkoviteje izkoriščajo energijo iz vetra. Nasprotno ima hitro polnjenje vozil med večjo obremenitvijo omrežja povsem drugačen učinek. Avtobusi in taksiji na Kitajskem namreč znatno prispevajo k emisijam dušikovih oksidov (NOx), ki so eden večjih virov onesnaženosti zraka. V skupini strokovnjakov, ki se je s to problematiko temeljiteje ukvarjala, so v zaključku študije sklenili, da je samo elektrifikacija avtobusov in taksijev najučinkovitejša možna rešitev, ki bi v mestu pripomogla k izboljšanju kakovosti tamkajšnjega zraka.

Raziskava, ki je objavljena tudi v znanstveni reviji Nature Energy, po besedah njenih avtorjev ponuja raznoliko strategijo zmanjšanja emisij CO2 in izboljšanja kakovosti zraka na Kitajskem, zato so tudi prepričani, da je ustrezno polnjenje električnih vozil izjemnega pomena za optimalno rabo obnovljivih virov energije. Izdelava celovitega modela energetskega sistema temelji na pridobljenih podatkih o porabi električne energije v realnem času in potovalnih navadah pekinških ter okoliških voznikov. Ugotovili so, da je vključevanje energije vetra v omrežje precej odvisno od načina polnjenja električnih vozil – bodisi gre za počasno ali hitro polnjenje.

avtomerkur_citroen_apr2018

Lastniki vozila najpogosteje polnijo na hitrih polnilnicah tekom dneva, ravno v času večjih obremenitev omrežja. Takrat se povpraševanje po električni energiji seveda izjemno poveča, zaradi česar se morajo v sistem vključiti dobavitelji električne energije, ki za proizvodnjo uporabljajo fosilna goriva, najpogosteje premog. Njihova prednost je tudi nočna aktivnost, ki je za razliko od vetrne energijo neprimerljivo večja. S spodbudami uporabnikov, da s polnjenjem vozil počakajo do večera in jih tako polnijo počasi, kar lahko traja tudi več ur, bi v omrežje lahko pošiljali tudi energijo iz vetra.

avtomerkur_hyundai_apr2018

Javna prevozna sredstva na plinski ali dizelski pogon – 30 000 avtobusov in 66 000 taksijev – povzročajo skoraj 20 % vseh emisij NOx, kar ustreza emisijam 8,2 milijona osebnih vozil na Kitajskem. Z elektrifikacijo voznega parka avtobusov in taksijev bi zato v Pekingu bistveno zmanjšali skupne emisije NOx in s tem izboljšali kakovost zraka. Ena izmed najučinkovitejših strategij za zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, ki jih povzroča promet, bi bila tudi uvedba spodbud za polnjenje osebnih električnih vozil v času manjših obremenitev omrežja. Z zglednim načrtovanjem in ravnanjem bi tako lahko podobne ukrepe pričeli uveljavljati tudi v preostalih mestih po svetu, kjer premog predstavlja pomemben vir električne energije.

avtomerkur_skoda_apr2018

Slikovno gradivo: Pexels