Tokrat ponovno nadgrajujemo temo avtonomnih vozil in načina njihovega programiranja v situacijah, kjer je lahko ogroženo človeško življenje. Na portalu za znanstveno založništvo Frontiers in Behavioral Neuroscience je bila nedavno objavljena raziskava, v kateri je bilo ugotovljeno, da so ljudje za volanom pripravljeni žrtvovati svoje življenje za druge. Poleg tega so v primeru moralne dileme pri udeležencih zaznali pomembno vlogo, ki jo igra starost žrtve, in pripravljenost sunkovite vožnje na pločnik, če bi s tem rešili večje število življenj. V takšnih okoliščinah je to sicer v nasprotju z etičnimi smernicami, ki pogosto narekujejo, da nobeno življenje ne bi smelo biti vredno več od drugega.

Tehnološki napredek in prihod avtonomnih vozil hitro napredujeta, medtem ko več kot očitno zaostajajo družbene in etične razprave o njihovem vedenju. Tega se močno zavedajo v skupini nemških raziskovalcev z Inštituta za kognitivno znanost Univerze v Osnabrücku. V etično vprašljivih situacijah je pravilno vedenje precej odvisno od dejavnikov, ki so moralno pomembni in družbeno sprejemljivi. Prometne nesreče so po svetu še vedno eden glavnih vzrokov smrti in poškodb pri ljudeh. Z izboljšano tehnologijo bodo avtomatizirana vozila v varnostnem smislu nekoč lahko prekosila človeškega voznika, s tem pa bodo rešena marsikatera življenja. Kljub temu, pa bodo vedno obstajale okoliščine, ki bodo v moralno zahtevni situaciji od samovozečih vozil terjale težke odločitve. Vozilo lahko v primeru, da se izogne trčenju v otroka, ki nenadoma zaide na cesto, zavije na pločnik, vendar s tem domnevno ogrozi življenja ostalih udeležencev v prometu. Kako torej v takšnem primeru sprogramirati način njegovega ravnanja?

a1

Komisija za etična vprašanja, ki je nastala pod okriljem nemškega ministrstva za promet, je oblikovala vrsto smernic, v katerih so predstavljene najboljše presoje glede številnih vprašanj, ki zadevajo samovozeče avtomobile. Vendar pa so te presoje strokovne narave in ne odražajo človeške intuicije. S pomočjo virtualne simulacije so v različnih možnih scenarijih med vožnjo raziskovali človeško intuicijo in izpostavljali vrsto dejavnikov, ki bi lahko bili – ali pa tudi ne – moralno vprašljivi. Na osnovi tradicionalnega poskusa za razumevanje etičnih dilem, t.i. »problema vagona«, so testne osebe lahko izbirale med dvema pasovoma, po katerih je s stalno hitrostjo peljalo njihovo vozilo. Med vožnjo so se soočale z moralno zahtevnimi dilemami, kot je npr. možnost menjave pasov, kar bi pomenilo manjšo izgubo življenj, izbiro med žrtvami različnih starosti in možnostjo žrtvovanja lastnega življenja zaradi drugih.

Izkazalo se je, da je človeška intuicija pogosto v nasprotju s prej omenjenimi etičnimi smernicami. Namreč zakaj? Nemška komisija za etična vprašanja predlaga, da potnik v vozilu ne bi smel biti žrtvovan zavoljo rešitve življenj več ljudi, kar pa se je v poskusu izkazalo za popolno nasprotje. Ugotovili so tudi, da so ljudje pripravljeni nenadoma zapeljati na pločnik in s prometno nesreče ogroziti nedolžne ljudi, če bi to pomenilo, da bodo s tem rešili več življenj. Poleg tega je tudi dejavnik starosti igral poglavitno vlogo, saj so se v primeru neizogibne nesreče bolj nagibali k izbiri življenja otroka pred življenjem starostnika. S poskusi so poskušali dokazati, da ljudje v takšnih specifičnih okoliščinah ne bi bili zadovoljni z odločitvami avtonomnih vozil, če bi se ta ravnala po etičnih smernicah komisije. Prav zaradi tega je pomembno, da se začnemo vključevati v družbene razprave, na osnovi katerih bomo lažje opredelili cilje in omejitve bodočih pravil, ki se nanašajo na samovozeče avtomobile. To pa se mora zgoditi še preden ta vozila postanejo del našega vsakodnevnega življenja.

triglav_vreme

Situacije s tovrstnimi zagatami nedvomno zaslužijo več pozornega raziskovanja in obravnavanja. Vožnja kot taka od voznika neprestano zahteva zapleteno tehtanje med tveganjem na eni strani in koristmi na drugi. Medtem ko povečujemo hitrost vozila, s tem povečujemo tudi možnost nastanka kritične situacije, zato je še kako pomembno temeljitejše raziskovanje procesov odločanja, ki lahko pripeljejo do nje in jo hkrati tudi preprečijo.

Slikovno gradivo: Pexels