25 milijonov Američanov trpi zaradi astme, kronične bolezni dihalnih poti, ki je vse bolj v porastu vse od osemdesetih let prejšnjega tisočletja. Medtem ko zdravniki že nekaj časa vedo, da smog in onesnaženost povzročata napade astme pri otrocih in odraslih, pa si raziskovalci v zvezi z dolgoročno izpostavljenostjo določenim onesnaževalom in razvojem bolezni pri otrocih niso popolnoma enotni.

Glede na raziskavo, ki so jo vodili znanstveniki iz bostonskega centra za medicino Beth Israel Deaconess Medical Center in harvardske visoke šole za javno zdravje Harvard T.H. Chan School of Public Health, dolgoročna izpostavljenost onesnaženosti iz prometa poveča tveganje za nastanek astme pri otrocih, zlasti v zgodnjem otroštvu. Podrobnejše ugotovitve in sam potek raziskave pa razkriva prispevek, ki je objavljen v reviji za alergijo in klinično imunologijo Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Njihove predhodne raziskave so že pokazale, da sta bivanje v neposredni bližini večjih cest in doživljenjska izpostavljenost onesnaževalom zraka povezana z manjšim delovanjem pljuč pri 7 do 10 let starih otrocih. Obstaja torej tudi sum, da bi ta izpostavljenost lahko bila povezana tudi z razvojem astme pri otrocih. Da bi ugotovili, ali je temu res tako, je skupina strokovnjakov analizirala podatke 1 522 otrok, rojenih med leti 1999 in 2002, katerih matere so sodelovale v programu Project Viva, ki je bil oblikovan z namenom raziskovanja vplivov vedenjskih in okoljskih dejavnikov, kot so spanje, prehranjevalne navade in izpostavljenost onesnaženju, na zdravje otrok. Matere so morale za potrebe projekta priskrbeti obsežne zdravstvene, družbeno-ekonomske in demografske podatke, vključno z zgodovino svojih naslovov bivanja. S pomočjo kartiranja so določili razdalje med vsakim domovanjem otroka in najbližjo večjo cesto. Naslove bivanja so povezali tudi s popisnimi podatki in satelitskimi podatki o stanju ozračju, da so lahko izračunali dnevno izpostavljenost vsakega posameznika drobnim trdnim delcem. Ti nastajajo pri zgorevanju goriv iz prometa, elektrarn in drugih virov onesnaževanja ter pri vdihavanju prodrejo vse do pljučnih mešičkov.

triglav_vreme

Raziskovalce je zanimala tudi izpostavljenost otrok sajastim delcem na dnevni ravni, ki so znani kot rakotvorni in znatno prispevajo k podnebnim spremembam. Prisotnost saj na območju Bostona je  največji meri posledica onesnaženja iz prometa, medtem ko drugje nastajajo iz mešanice drugih virov. Poglobljena analiza geografskih podatkov in vprašalnikov projekta je razkrila jasne vzorce. Najbolj presunljivo je bilo spoznanje strokovnjakov, da je bivanje v bližini večjih cest le povezano z razvojem astme pri otrocih vseh starosti.

Otroci, ki so stari od 7 do 10 let in živijo manj kot 100 metrov od večje prometne ceste, imajo trikrat več možnosti, da doživijo simptome astme ali dnevno uporabljajo zdravila za obvladovanje astme, v primerjavi s tistimi, ki živijo več kot 400 metrov stran. Celo na omenjenem območju Bostona, kjer so ravni onesnaženosti relativno nizke in še v skladu s standardi Ameriške okoljske agencije, onesnaževala, ki jih povzroča promet, povečujejo tveganje za obolelost v otroštvu. Z raziskavo so potrdili tudi povezavo med doživljenjsko izpostavljenostjo sajam in finim drobnim delcem ter razvojem astme v zgodnjem otroštvu (3 do 5 let). Pri otrocih v starosti 7 do 10 let so tovrstna onesnaževala povzročala razvoj astme samo med deklicami.

a1

Manjši otroci za razliko od šolskih otrok več časa preživljajo doma, imajo manjše dihalne poti in se na onesnaženje zraka često odzivajo s sopenjem, kar utegne pojasniti povezavo onesnaženosti in astme pri manjših otrocih. Nadvse pa preseneča ugotovitev, da je med šolskimi dekleti ta povezava močnejša, zato bodo o morebitni večji občutljivosti deklic na onesnaženost opravili še nadaljnje raziskave.

avtomerkur_citroen_apr2018

Slikovno gradivo: Pexels