Raziskave kažejo, naj na to raje ne računamo. Pričakovanja, da bo vožnja z avtomatiziranim vozilom za voznike tako rekoč »mala malica«, še posebej, če so dlje časa za volanom, so se glede na opravljeno študijo Tehnične univerze v Teksasu izkazala kot prevelika.

V nedavno izdanem članku o pozornosti voznikov v avtomatiziranih vozilih in pojavom sistemskih napak, so ocenjevali čas za volanom, ki ima nezanemarljivo vlogo pri sposobnosti voznika, da v primeru napake v avtomatiziranemu sistemu pravočasno zazna nevarnost in se na situacijo tudi ustrezno odzove. Strokovnjaki s področja psihologije raziskovanja človeških dejavnikov izpostavljajo sicer določene značilnosti najsodobnejših vozil z avtomatiziranimi sistemi, kot je ohranjanje položaja znotraj voznega pasu, hitrosti in vožnjo brez ročnega upravljanja, vendar hkrati opozarjajo tudi na njihove pomanjkljivosti in nepredvidene pojave napak brez kakršnega koli opozorila. To delno lahko odtehta dodatna pazljivost voznikov, njihovo pozorno spremljanje ceste in takojšen prevzem nadzora nad vozilom, če bi to zahtevale okoliščine. Izsledki pretekle študije pa glede tega žal ne dajejo spodbudnih obetov, saj je pozornost ljudi zelo odvisna od časa, ki ga v vozilu preživijo.

triglav_vreme

Da bi preverili vlogo pazljivosti med avtomatizirano vožnjo, so raziskovalci prosili 22 mladih odraslih, da 40 minut vozijo simulirano avtomatizirano vozilo. Njihova naloga je bila, da opazujejo vozila, ki stojijo na križiščih in razločijo med pravilnim ter napačnim razvrščanjem – nevarnostjo, ki je tovrstno simulirano vozilo ne zazna. Sodelujoči vozniki so morali v primeru, da so nevarno vozilo opazili, tudi pritisniti na gumb. Izkazalo se je, da so proti koncu vožnje zaznali kar 30 % manj napak kot na začetku, njihovi odzivi pa so bili v nadaljevanju vožnje tudi vse počasnejši. V dodatnem vprašalniku, ki so ga morali po opravljenem testu izpolniti, so napake pri avtomatizaciji dodatno označili kot naporne in stresne.

Ugotovitve torej kažejo, da je voznikovo stalno ohranjanje pozornosti v avtomatiziranih vozilih povezano tudi z veliko tveganji, zato njegovega zanesljivega in pozornega nadzora med avtomatizacijo ni mogoče pričakovati. Naloga neprestanega bdenja nad morebitnimi pomanjkljivostmi v sistemih je precej zahtevna in stresna, kar kaže na to, da avtomatizacija vozil ne zagotavlja lažje ali brezskrbne vozniške izkušnje. Voznikova pozornost bi morala biti zato dodaten pomislek glede varnosti pri optimalnem razvijanju avtonomnih vozil v prihodnosti.

a1

Slikovno gradivo: Pexels