Način našega potovanja v mestih se bo v prihodnosti, zlasti s prihodom avtonomnih vozil, dramatično spremenil. Večjo preobrazbo namreč bo izkusilo področje lastništva osebnih vozil, ki ga bodo nadomestile storitve souporabe vozil, preko katerih bodo upravljalci voznih parkov ponujali naročen prevoz. To bo posledično nedvomno pripomoglo tudi k zmanjšanju prometa v urbanih področjih in emisij toplogrednih plinov. Da bodo te storitve dosegle zagon, pa bodo seveda potrebni natančni in računalniško zmogljivi algoritmi, ki bodo vozila na zahtevo lahko na učinkovit način približali potrebam posameznikov in uspešno obvladovali tisoče rutinsko opravljenih poti znotraj večjih mestnih središč. Zaradi specifičnega obsega povpraševanja po osebnem prevozu pa bodo morali strokovnjaki najprej rešiti problem optimalne velikosti in upravljanja voznih parkov.

Skupina ameriških strokovnjakov se je lotila študije minimalnega voznega parka, ki bo z naraščajočim trendom souporabe in avtonomnimi vozili nekega dne nedvomno postal relevanten problem. Raziskovali so vprašanje števila vozil, ki bo zadostilo vsem potrebam mobilnosti v mestu kot je sam New York. V preteklih raziskavah so ta problem reševali s pomočjo različic »problema trgovskega potnika«, ki mora po čim krajši poti obresti določeno število točk v mestu. Kljub uporabi sodobnih zmogljivih računalnikov pa se je iskanje optimalne rešitve do zdaj izkazalo za izjemno težko. Ugotovili so, da so bile dobre rešitve primerne samo za manjše vozne parke z nekaj deset vozili. Če bi razmišljali o zamenjavi trenutnega sistema taksijev v New Yorku z optimizirano floto vozil, bi morali najti najboljši možen način za 500 000 poti, ki jih dnevno opravi 13 500 taksijev. Ekipa je rešitev testirala na podlagi podatkov s 150 milijonov prevoženih poti, ki jih v enem letu taksiji opravijo v New Yorku. Na podlagi dejanskega cestnega omrežja v Manhattnu in podatkov iz GPS naprav v posameznih taksijih so  tako izračunali čase potovanj. Izvajanje metode v realnem času s skoraj optimalnimi storitvenimi ravnmi je pokazalo, da se vozni park lahko zmanjša celo za 30 odstotkov.

Rešitev ne predvideva potrebe posameznikov po delitvi prevoza, temveč preprosto vključuje reorganizacijo operativnega razporejanja taksijev tudi preko preproste aplikacije za pametni telefon. Raziskovalci so mnenja, da bi bila njena uporaba celo primernejša v prihodnosti, ko bodo samovozeča vozila postala nekaj povsem običajnega. Če pogledamo Manhattan kot celoto, potem lahko potrebe po mobilnosti v mestu teoretično ocenimo na približno 140 000 vozil, kar je polovica današnje številke. To kaže na to, da jutrišnje probleme glede urbane mobilnosti ni treba nujno reševati z več fizične infrastrukture, temveč več inteligence oz. z drugimi besedami, »več silicija in manj asfalta«. V nadaljevanju raziskovalci v sodelovanju z zasebnim sektorjem načrtujejo tudi podobno proučitev najmanjšega števila parkirnih mest, ki jih mesta potrebujejo.

Slikovno gradivo: Pixabay