Evropski konzorcij AVENUE, ki ga vodi Univerza v Ženevi, pripravlja ekonomsko in zakonodajno vključitev avtonomnih vozil v mestna in predmestna območja. Med pilotskimi mesti za testiranje je tudi švicarska Ženeva.

triglav_vreme

Avtonomna vozila v službi javnega prevoza obetajo naslednjo revolucijo. Prve uporabnike je pričakovati ravno v predmestnih območjih, kjer so tradicionalne prevozne mreže bolj ali manj omejene. Za popoln razvoj novih sistemov pa je treba najprej prepoznati želje in potrebe bodočih uporabnikov, se nanje odzvati, soočiti s tehnološkimi in zakonskimi izzivi ter razviti nove poslovne modele. Vse to si bodo prizadevali v okviru 22 milijonov evrov vrednega evropskega projekta omenjenega konzorcija AVENUE, ki ga bo za obdobje 4 let vodila Univerza v Ženevi (UNIGE).

Projekt, ki ga s sredstvi v višini 16 milijonov evrov podpira tudi Evropska komisija, združuje 16 partnerjev, med njimi so akademske institucije, ponudniki javnih prevozov, proizvajalci avtonomnih vozil, večja R&D podjetja in specializirani start-upi. V njem bodo obravnavali tri glavne sklope: avtonomno vožnjo, optimizacijo poti in storitve znotraj in zunaj vozila. Prvi sklop zajema varnost, pretočnost prometa in sposobnost prilagajanja na izredna stanja na cesti. Sprva bodo projekt izvajali izključno na omejenih območjih, kjer je bilo okolje predhodno v celoti kartirano. Naslednji sklop zajema optimizacijo poti vozil z vidika zmanjšanja stroškov in udobja uporabnikov. Potniki bodo svoje potovanje lahko rezervirali s svojega pametnega telefona preko preproste in uporabniku prijazne aplikacije, ki ponuja različne ravni storitev.

»Zadnji sklop se osredotoča na storitve v vozilu in izven njega, kot so npr. rešitve povečane realnosti na oknih vozil, možnosti video konferenc, kot tudi pomoč potnikom s posebnimi potrebami in ostalim ranljivim skupinam, npr. otrokom in starejšim,« poudarja eden od koordinatorjev projekta, profesor Dimitri Konstantas.

Raziskovalci predlagajo razvoj, preizkušanje in potrditev sistemov avtonomne vožnje, vključenih v konvencionalno javno prometno omrežje, ki bodo izpolnjevali zahteve različnih skupin uporabnikov. Med potniki so lahko tako otroci kot odrasle osebe in starejši ljudje, zato je še posebej pomembno, da zaznamo paleto njihovih razlogov za uporabo tovrstnega načina prevoza. Najsi bo to pomanjkanje drugih prevoznih možnosti ali zgolj radovednost, kot tudi prisiljena uporaba zaradi odvzema vozniškega dovoljenja. Prav tako bodo predmet raziskave obstoječe prepreke pri razvoju sistemov:

► psihološke z merjenjem stopnje splošnega sprejemanja avtonomne vožnje

► administrativne z različnimi veljavnimi predpisi

► tehnične s poglavitnim vprašanjem o varnosti in upoštevanjem vedenja ostalih udeležencev v prometu

► ekonomske z možnimi modeli uporabe in razvoja.

S študijo se bodo končno oblikovali konkretni predlogi glede infrastrukture in nujne posodobitve zakonodaje.

Teste bodo v okviru projekta AVENUE izvajali z vozili različnih velikosti (s 4 do 12 sedeži), ki bodo prilagojeni glede na zahtevane proge in uporabniške storitve. Konzorciju se je pridružil tudi ženevski urad za okolje, promet in kmetijstvo (DETA) z željo aktivne podpore inovacijam in umestitve mesta med centre odličnosti na področju avtonomnih vozil. Ženevsko mestno okolje nedvomno ponuja številne prednosti: obstoječo mrežo javnega prevoza upravlja enoten sistem javnega prevoza, TPG. Kljub majhnosti pa imata ustrezno kartirano mesto in njegov promet vse ustrezne pogoje za testiranje bolj zapletenih scenarijev, ki vključujejo prometne zastoje, območja za pešce in kolesarske poti.

»Namen je, da primestna območja, ki imajo bodisi slabe povezave ali pa so popolnoma brez njih, povežemo s tradicionalnim omrežjem javnega prevoza. Avtonomna vozila prvotno ne bodo namenjena za vožnjo po mestnem središču,« pravi glavni izvršni direktor TPGja, Denis Berdoz. Prav tako dodaja, da avtonomna vozila predstavljajo velik potencial za njihove uporabnike. Prednosti projekta vidijo tudi v pridobitvi dodatnih znanj na področju novih tehnologij, ki jih praktično preizkušajo že od pridobitve prvega avtonomnega vozila avgusta 2017.

a1

Rezultati širše uvedbe se lahko primerjajo s tistimi v številnih drugih evropskih mestih, le da se drugje lotevajo z drugačnimi pristopi. V Kopenhagnu zadevo razvijajo na podlagi principa mobilnosti posameznika od točke do točke, ne pa sredstev uporabe, saj uporabo in ponudbo danskih avtonomnih taksijev še vedno ovirajo tamkajšnje administrativne težave.

Slikovno gradivo: Navya.tech