»Razvoj nove tehnologije umetne inteligence (UI) je pogosto pod različnimi vplivi, rezultati pa posledično lahko diskriminatorni, kar pomeni, da bi morali oblikovalci politik zagotoviti njen demokratičen in družbeno odgovoren razvoj«, ugotavlja dr. Barbara Ribeiro z Raziskovalnega inštituta v Manchestru, ki v nedavno objavljenem poročilu o razvojni politiki za četrto industrijsko revolucijo obravnava vlogo UI in robotike v družbi.

Dr. Ribeiro še dodaja, da bodo naložbe v UI dolgoročno v glavnem na ramenih davkoplačevalcev, zato morajo vladne službe poskrbeti, da bodo prednosti tovrstnih tehnologij v družbi tudi pravično prerazporejene.

»Zagotavljanje družbene odgovornosti v razvoju UI je bistvenega pomena. Tehnologije UI temeljijo na masovnih podatkih in uporabi algoritmov, kar vpliva na odločanje v javnem življenju in na zadeve, kot so družbena blaginja, javna varnost in načrtovanje mestnega okolja.«

»V teh procesih odločanja, ki temeljijo na podatkih, so določene družbene skupine lahko izključene, bodisi zato, ker nimajo dostopa do naprav, potrebnih za sodelovanje, ali pa izbrani podatkovni nizi ne upoštevajo potreb, prednosti in interesov prikrajšanih in marginaliziranih ljudi.«

Razvojna politika za četrto industrijsko revolucijo je obsežno poročilo, ki so ga v okviru raziskovalne mreže Policy@Manchester oblikovali in objavili vodilni strokovnjaki in akademiki omenjene univerze. Namen publikacije je pomagati delodajalcem, upravnim organom in oblikovalcem politik pri razumevanju morebitnih posledic UI na področja kot so industrija, zdravstvo, raziskave in mednarodna politika.  Vendar pa se poročilo poleg UI osredotoča tudi robotiko in pojasnjuje razlike ter podobnosti teh dveh ločenih področij raziskav in razvoja (R & D), zlasti pa izzive, s katerimi se morajo soočati oblikovalci politik.

triglav_vreme

a1

Profesorica Anna Scaife, vodja ekipa, razlaga: »Kljub temu, da so izzivi, s katerimi se soočajo podjetja in oblikovalci politik v povezavi z UI in robotiko v mnogih pogledih podobni, pa gre za dve popolnoma ločeni tehnologiji, ki si jih pogosto tako splošna javnost kot politika in delodajalci, napačno razlagajo. Mislimo, da je na to treba posebej opozoriti.« Poročilo poudarja pozitiven učinek robotike na področju nevarnih delovnih okolij, kot je razgradnja in čiščenje jedrskih odpadkov. Pri tem pa njegovi avtorji dodajajo, da prenos tehnologij robotike, zlasti v jedrski industriji, zahteva kulturne in družbene spremembe kot tudi tehnološki napredek. Pomembno je tudi, da se zakonodajalci zavedajo, česa je tehnologija robotike sposobna danes in česa ne ter kaj lahko od nje pričakujemo v naslednjih petih letih. Številni strokovnjaki zaradi vsestranskosti UI in robotike napovedujejo pomemben vpliv tehnologij na različna področja v prihodnjih letih. Upajo tudi, da bodo s tem poročilom pomagali oblikovalcem politik, zainteresiranim stranem iz industrijskega sektorja in vladnim službam bolje razumeti vrsto vprašanj, s katerimi se bodo morali v našem vsakdanjem življenju soočiti.

Slikovno gradivo: Pexels