“Z opozorili se ne moremo izogniti tveganju, lahko pa ga vsaj omilimo.”

Raziskovalci na področju človeških dejavnikov iz Univerze v Iowi iščejo načine, kako s pomočjo tehnologije preprečiti smrtne žrtve med pešci, ki so jih med »tekstanjem« zadela vozila. V njihovi zadnji študiji so razvili sistem sporočanja vozila pešcu (V2P), ki omogoča pošiljanje prometnih opozoril pišočim pešcem. V simulaciji prometne ceste so poskušali ugotoviti, če pošiljanje glasnih opozorilnih zvokov na mobilne telefone pešcev vpliva na njihovo varnejše vedenje.

Po proučitvi več kot 300 primerov prečkanja ceste v tridimenzionalnem simulatorju, kjer so sodelovali tako moški in ženske udeleženke, so avtorji ugotovili, da so bila opozorila pri odvračanju pozornosti na nek način le učinkovita. Skupina pešcev, ki je med pisanjem sporočil prejemala opozorila, je bila na splošno sorazmerno bolj previdna od skupine, ki opozoril ni prejemala.

Hkrati pa so strokovnjaki tudi opazili, da ljudje kljub prejetemu opozorilu nikoli niso obrnili smeri, ko so bili enkrat že na cesti. Ta ugotovitev se sklada z njihovimi dosedanjimi raziskavami, ki kažejo, da možgani težko zaustavijo dejanja, ko se ta enkrat že začnejo. Pišoči pešci v skupini, ki je prejemala opozorila, so prav tako manj časa porabili za spremljanje dogajanja v prometu, kar lahko pripisujemo tudi pretiranemu zanašanju na opozarjanje.

triglav_vreme

Avtorji poudarjajo, da bi dejanski podatki o času za varno ali tvegano prečkanje ceste lahko pomagali pešcem pri sprejemanju pravilnih odločitev. Vendar pa razvoj senzorske tehnologije, ki bi lahko brez kakršnih koli tveganj zanesljivo določila razmere v prometu in čas za varno prečkanje ceste, spremljajo številni izzivi.

a1

Nove senzorske in komunikacijske tehnologije ponujajo izjemne možnosti za izboljšanje prometne varnosti za pešce in kolesarje. Kljub temu pa bodo potrebne še dodatne raziskave, ki bodo določile način in čas učinkovitega posredovanja prometnih informacij ranljivejšim udeleženem v prometu.

Slikovno gradivo: Pexels