Kolo predstavlja poceni in ekološko prevozno sredstvo, poleg tega je nedvomno ena bolj zdravih izbir. Prav zaradi tega število kolesarjev v mestih zadnja leta skokovito narašča, s tem pa tudi stopnja prometnih nesreč, v katerih so udeleženi. Španska strokovna študija je potrdila, da nesreče povzroča zlasti kombinacija neustrezne infrastrukture in tveganega vedenja – tako s strani voznikov kot tudi kolesarjev.

V zadnjih tridesetih letih se je število prometnih nesreč v Evropski uniji in Španiji sicer bistveno zmanjšalo. Dokaz za to je dejstvo, da je bilo v Španiji med leti 2007 in 2016 v določenih od teh nesreč udeleženih 47 574 kolesarjev, 656 jih je zaradi poškodb tudi umrlo. Leta 2016 je bilo izmed 1 810 smrtnimi žrtvami zaradi prometnih nesreč kar 67 kolesarjev, poleg tega jih je bilo 7 371 lažje ali huje ranjenih. Glede na značilnosti vozil in redke uporabe pasivnih varnostnih mehanizmov so kolesarji, poleg pešcev, v primeru prometnih nesreč najbolj ranljivi udeleženci v cestnem prometu.

triglav_vreme

70,7 % nesreč in 67,4 % poškodb ali nesreč s smrtnim izidom se zgodi v mestnih središčih, medtem ko se na podeželskih cestah zgodi 29,3 % nesreč s 32,6 % zabeleženih smrtnih žrtev. Na navadnih cestah v mestih je delež poškodovanih kolesarjev 47,2 %.

Da bi lažje razumeli porast nesreč s kolesarji in razvili učinkovite preventivne politike, je skupina strokovnjakov razvila študijo, v kateri so raziskovali povezavo med dejavniki cest in človeka s prometnimi nesrečami. Rezultati, ki so bili objavljeni v reviji Sustainability (Trajnostnost), razkrivajo, da sta v primerih nesreč motoriziranih vozil in kolesarjev prisotna oba dejavnika. Ravno ti podatki pa bi lahko pojasnili in obenem tudi preprečili nesreče na cestah.

Je morda kriva pomanjkljiva vzgoja na področju preventive?

Raziskovalci so izvedli spletno raziskavo, v kateri so izprašali 1 064 kolesarjev (38, 8% žensk in 61, 2 % moških) iz 20 držav v Evropi, Južni Ameriki in Severni Ameriki, v povprečju stare 33 let. Strokovnjaki so prepričani, da je porast nesreč med kolesarji posledica vse pogostejše uporabe koles, neurejenih razmer na tem področju, pomanjkljivega nadzora in ureditve, zlasti pa izobraževanja in vzgoje uporabnikov. Poudarjajo tudi nezanemarljiv pomen urejene infrastrukture, ki bi zmanjšala problematično interakcijo z ostalimi udeleženci pri skupni uporabi ceste. V mislih imajo poenostavitev t.i. »prijaznih« cest in okrepitev kulture kolesarjenja ter spoštovanja tovrstne mobilnosti. Še vedno je zaskrbljujoče dejstvo pomanjkljivega upoštevanja prometnih predpisov v zvezi z uporabo koles, kar je posebej očitno takrat, ko si ceste delijo skupaj s ostalimi vozili.

a1

Kar zadeva človeške dejavnike oz. dejavnike slehernega posameznika, študija še posebej poudarja pomen tveganega vedenja, ki ga ločimo na dva tipa. Prvi vključuje t.i. napačne presoje ali nenamerne napake voznikov, ki pa bi jih z ustreznim izobraževanjem na področju preventive v prometu bistveno zmanjšali. Drugi tip vedenja je povezan s samimi kršitvami, ki pa se jim prav tako lahko izognemo z dodatnim šolanjem tako kolesarjev kot voznikov. Avtorji študije pri tem dodajajo pomembno vlogo medijev, institucij in izobraževalnega sistema, kar bi doprineslo k izboljšanju javnega zdravja in družbenega sobivanja med različnimi sistemi mobilnosti.

Slikovno gradivo: Pexels