Ministri za promet in infrastrukturo iz vseh 28 držav članic EU so decembra lani predstavili uradne odgovore na tri ključne dele zakonodaje o varnosti v cestnem prometu. Evropski svet za varnost v prometu (ETSC) sicer pozdravlja stališče Sveta Evropske unije o novih ukrepih za varnost vozil, vendar hkrati izraža skrb, da bodo nova pravila o izboljšanju varnosti cestne infrastrukture in spremenjeni predpisi glede delovnega časa poklicnih voznikov bolj okrnjeni, če jih Evropski parlament pri naslednjih pogajanjih ne bo uspešneje zagovarjal.

Ministri držav članic na področju gospodarstva so potrdili nov sveženj obveznih minimalnih standardov za varnost vozil, vključno z obvezno namestitvijo naprednih zavornih sistemov (AEB) in inteligentnimi sistemi za uravnavanje hitrosti (ISA).

Izvršni direktor Evropskega sveta za varnost v prometu, g. Antonio Avenoso, navaja, da so države članice izrazile močno podporo prelomnemu svežnju novih minimalnih standardov na področju varnosti vozil. Če bo zakonodaja sprejeta v takšni obliki, kot je bila predlagana, bodo v naslednjih 16 letih s tem preprečili 25 000 smrtnih žrtev, kar pomeni velik korak k varnosti v cestnem prometu. Hkrati odločno poziva poslance Evropskega parlamenta, da obstoječi sveženj sprejmejo brez naknadnih sprememb.

Minimalni standardi na področju varnosti vozil se od leta 2009 niso spreminjali in se na varnostni ravni precej razlikujejo od novih avtomobilov, ki jih imamo danes na trgu. Evropska organizacija Euro NCAP je vozilo znamke Fiat Panda, ki je kljub zastarelosti še vedno v prodaji, nedavno ocenila z najslabšo možno oceno za varnost. Kljub temu, da ustreza trenutnim minimalnim obveznim standardom, pa se na njihovo ocenjevalno lestvico ni uvrstila. ETCS pri tem svari, da je treba nujno sprejeti nove standarde, da bodo najnovejši varnostni inovativni sistemi lahko čimprej aplicirani na vsa vozila.

Novice o varnostnih predpisih cestne infrastrukture niso bile spodbudne.

V besedilo, ki so ga potrdili na seji Sveta za promet v Bruslju, so države članice vnesle ohlapnejšo formulacijo treh ključnih elementov predloga, ki ga je maja 2018 objavila Evropska komisija. To bi lahko bistveno oslabilo morebitna nova pravila, s katerimi bi se zmanjšalo število žrtev in resnih poškodb na evropskih cestah. Zakonodaja predstavlja posodobitev obstoječih varnostnih zahtev na ravni EU, ki trenutno veljajo samo za večje avtoceste t.i. vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T). Te zahteve vladam omogočajo izvajanje rednega preverjanja varnosti v cestnem prometu, prepoznavanje lokacij visokega tveganja in prednostno obravnavo varnosti pri gradnji novih cest. V 18 državah članicah EU se omenjeni predpisi prostovoljno upoštevajo tudi na drugih cestah. Evropska komisija je predlagala, da se pravila razširi na vse primarne ceste v Evropski uniji. ETSC in druge organizacije so pozvale k temu, da se vključi tudi glavne ceste v mestih in na podeželju, saj na teh cestah umre več ljudi kot na avtocestah. Toda ministri za promet vztrajajo pri tem, da bi morale države članice pravila uporabljati izključno  na cestah vseevropskega prometnega omrežja in cestah, ki so bile financirane iz proračuna EU. Odločitev glede uporabe na ostalih cestah bi bila prepuščena posameznim članicam, kjer bi bila dopustna celo uvedba minimalnih standardov.

Evropska komisija je predlagala tudi oblikovanje splošnih izvedbenih zahtev za prometne znake in cestne označbe po vsej Evropi. Pri tem je ETSC izrazila mnenje, da te postanejo pravno zavezujoče minimalne zahteve, vendar so predlog uspešno zavrgli ministri in Komisijo pozvali k pripravi poročila o tem vprašanju. To je pomembno zlasti zaradi večje avtomatizacije vozil, ki v določenih okoliščinah vse bolj prevzemajo nadzor nad samo vožnjo.

Strateška direktorica pri ETSC, ga. Ellen Townsend, zaskrbljeno opaža, da takšno vedenje ministrov ne bo izboljšalo trenutnega stanja na evropskih cestah, ki se v zadnjih treh letih glede števila žrtev žal ni bistveno izboljšalo.

Na že omenjeni seji so ministri sprejeli soglasno stališče o nadvse nasprotujočih novih predpisih glede delovnega časa in časa počitka poklicnih voznikov tovornjakov. ETSC skupaj s sindikati in drugimi skupinami poziva k vnovičnemu razmisleku novega pristopa, ki temelji na občutno daljšem delovnem času voznikov pred ustreznim počitkom. Predlagane spremembe bi lahko vodile do višje stopnje utrujenosti in posledično manjše varnosti v tej panogi, ki že tako slovi po dolgotrajnih in neugodnih delovnih pogojih. Združenja dejavnosti cestnega prevoza so sicer pozitivno sprejela odločitev ministrov o prepovedi večdnevnih počitkov voznikov v njihovih vozilih, vendar določene skrbi ostajajo. Te se zlasti nanašajo na to, da bi morali biti poklicni vozniki v prihodnje prisiljeni preživeti tudi tri tedne v svojem tovornem vozilu, medtem ko sta danes to lahko največ dva tedna.

Slikovno gradivo: Pixabay