Smrtne žrtve in poškodbe v številnih prometnih nesrečah na ameriških cestah, ki nastanejo zaradi nepozorne vožnje, predstavljajo velik problem na področju javnega zdravja. Izvedene raziskave so pokazale, da so vzroki za nepozorno vožnjo pri starših in skrbnikih vse pogostejša uporaba mobilnega telefona med vožnjo, bodisi za pogovor, pošiljanje sporočil, elektronske pošte ali dostop do spleta. Uporaba mobilnega telefona med vožnjo ne povzroča samo prometnih nesreč, temveč gre za nadvse nedopustno vedenje staršev, ki ga neopravičljivo prenašajo tudi na svoje otroke.

Raziskovalci Pediatrične klinike v Filadelfiji (CHOP) in Zdravstvene šole v Pensilvaniji (Penn Nursing) so se lotili študije, ki je pokazala, da je približno polovica staršev v zadnjih treh mesecih med vožnjo  z mlajšimi otroki govorila po telefonu, ena tretjina jih je brala telefonska sporočila, ena sedmina pa je med vožnjo uporabljala celo socialne medije. Tokrat so se raziskovalci želeli osredotočiti izključno na ciljno skupino staršev in skrbnikov otrok, starih od 4 do 10 let, in prepoznati konkretne dejavnike, ki so povezani z nepozorno vožnjo zaradi mobilnega telefona. Odkrili so tudi tesno povezavo med uporabo mobilnega telefona in drugimi tveganimi dejavniki, kot so neustrezna uporaba varnostnega pasu in vožnja pod vplivom alkohola. Vodilna avtorica raziskave, Catherine McDonald, v povezavi s študijo poudarja naslednje:

»V vsakdanjem življenju postajamo vse bolj odvisni od sodobne tehnologije, rezultati tokratne raziskave pa jasno kažejo, da se tvegano vedenje med vožnjo redko pojavi ločeno in polaga temelje za ukrepe in osveščanje, zlasti staršev, ki prevažajo mlajše otroke.«

Izdelava študije je potekala na osnovi spletne ankete, v kateri je sodelovalo 760 odraslih oseb iz 47 ameriških zveznih držav. Anketiranci so morali biti stari več kot 18 let, starši ali redni skrbniki otrok, starih med 4 in 10 let, ki so svojega najstarejšega otroka v zadnjih treh mesecih peljali v avtomobilu najmanj šestkrat. Rezultati so pokazali, da jih je 52,2 % med vožnjo mlajšega otroka prostoročno telefoniralo, 47 % pa jih je to počelo s telefonom v roki. V študiji so ugotovili tudi, da 33,7 % staršev bere telefonska sporočila, 26,7 % pa jih med vožnjo celo pošilja. Socialni mediji so prav tako prispevali k nepozorni vožnji, saj jih je 13,7 % odgovorilo, da med vožnjo otrok uporablja socialne medije. Med vprašanimi so želeli preveriti tudi ustrezno uporabo sistema zadrževanja in ugotovili, da ga 14,5 % staršev med prevažanjem otrok ne uporablja redno. Ti so se, presenetljivo ali tudi ne, znašli v skupini tistih staršev voznikov, ki v vozilu zaradi takšnih ali drugačnih razlogov pogosteje posegajo po mobilniku.

Raziskovalci so uspeli dokazati tudi neposredno povezavo med voznikovo zgodovino vožnje pod vplivom alkohola in večjo verjetnostjo različnih načinov uporabe mobilnika v prisotnosti otroka. Nepozorna vožnja zaradi uporabe mobilnega telefona, razen prostoročnega telefoniranja, je bila pogostejša tudi pri voznikih, ki jim navada pripenjanja varnostnega pasu ni šla tako dobro od rok.

Avtorji študije za zaključek dodajajo, da zdravniki pri pogovorih s starši o varnosti otrok kot potnikov v vozilu lahko izkoristijo priložnost in jih poučijo o ustreznem vedenju med vožnjo kot je pravilna uporaba varnostnih pasov in mobilnih telefonov. Tovrstno izobraževanje je v današnjih časih bistvenega pomena, saj se tehnologija v vozilih zelo hitro spreminja, mi pa vse bolj postajamo ujetniki naših mobilnih telefonov. Celo tisti starši, pri katerih sicer ni bilo zaznanega specifičnega tveganega vedenja, kot je uporaba varnostnega pasu ali vožnja v alkoholiziranem stanju, so med vožnjo uporabljali mobilni telefon.

Zlasti zaskrbljujoči so bodoči trendi, ki gredo v smer slabih zgledov in ponavljajočih vzorcev, ki jih bodo otroci nekoč nemara prenesli v svojo vozniško prihodnost. Tu bo seveda treba opraviti še številne druge raziskave, ki bodo pokazale, kako se to nevarno početje staršev lahko odraža tudi pri mladih voznikih.

Slikovno gradivo: Pixabay