Sistemi javnega prevoza za skupnost predstavljajo številne gospodarske koristi. Dodaten plus tovrstnih sistemov pa so tudi opaznejše nižje stopnje debelosti pri ljudeh.

S primerjavo podatkov iz leta 2001 in 2009 so raziskovalci Univerze v Illinoisu odkrili, da je že ena odstotna točka pri povečanju množičnega prevoza povezana z 0,473-odstotno nižjo stopnjo debelosti v posameznih 227 okrožjih Združenih držav Amerike.

Izbira javnega prevoza namesto osebnega vozila ustvarja možnosti za gibanje, ki se sicer ne bi pojavile. G. Sheldon H. Jacobson, ki je tudi soavtor omenjene študije, je prepričan, da morajo potniki, ki bi zgolj odkorakali iz hiše v svoj avto, v takšnem primeru hoditi od doma do avtobusne postaje in nato še do končnega cilja. V analizo so bili vključeni tudi dejavniki ekonomskega statusa in načina življenja, vključno z rekreacijo v prostem času, družinskim prihodkom, zdravstvenim zavarovanjem in financiranjem javnega prevoza.

Novo analizo zaznamuje vzdolžni pristop, s pomočjo katerega so proučevali razlike med leti 2001 in 2009 ter tako lahko bolje nadzorovali dejavnike, kot sta vreme ali fizična geografija, ki bi sicer lahko vplivala na samo stopnjo prekomerne teže pri ljudeh v okrožju. Pri tem je treba poudariti, da je bila analiza izvedena na ravni okrožja in ne posameznika, zato rezultati prikazujejo upad stopnje debelosti pri skupinah ljudi in ne nujno pri vsaki posamezni osebi.

Študija se osredotoča na zbrane podatke v že omenjenih letih, ko sta bila glavna načina javnega prevoza v ZDA železniški in avtobusni promet.

V prihodnosti bo zelo zanimivo spremljati tudi vplive Uber-ja in Lyft-a, kot tudi programe izposoje koles, na tovrstno analizo. Dotična raziskava nedvomno potrjuje, da naložba v javni prevoz zagotavlja učinkovite prevozne alternative, ki so bolj okolju prijazne in imajo obenem številne koristi za javno zdravje.

Slikovno gradivo: Pixabay