Odgovor je v javnih politikah.

Trend uporabe avtonomnih vozil (AV) bo emisije toplogrednih plinov bodisi nenadzorovano povečal ali pa drastično zmanjšal. To pa bo, glede na novo raziskavo z Univerze Princeton, ki so jo izvedli spomladi lansko leto, v veliki meri odvisno od javnih politik. Njeni avtorji navajajo, da so za to potrebni standardi porabe goriva, ki zagotavljajo, da so vozila čista, in politike, ki za zmanjšanje števila prevoženih kilometrov spodbujajo souporabo. Izhajajoč iz ugotovitev omenjene študije, bi dobro vodena avtonomna vozila lahko povečala mobilnost, izboljšala varnost na cestah, prispevala k zmanjšanju prometnih zastojev in nenazadnje povečala dobiček podjetij, ki se ukvarjajo z upravljanjem prevozov, hkrati pa bi se zmanjšale emisije in poraba energije.

Zgodba bi se v primeru slabo vodenih politik na vseh omenjenih področjih lahko občutno poslabšala. Avtomatizirana vozila bi z možnostjo, da potniki na poti lahko delajo ali se sprostijo, v veliki meri izboljšala potovalno izkušnjo v avtomobilu. Toda načrtovanje, vodenje in skrbno oblikovani predpisi so izjemnega pomena pri zmanjšanju izpustov vozil in preprečevanju dodatno prevoženih kilometrov, zlasti tistih vozil z manj ali celo brez potnikov.

Na obzorju se kažeta dve veliki spremembi – avtomatizacija in mobilnost. Njuna interakcija in čistost goriva pa bosta določila, kakšne bodo končne posledice za okolje. V raziskavi so ugotovili, da je najboljši način za dosego dobrih rezultatov, če se avtonomna vozila uporablja bolj v namene souporabe kot pa za osebna vozila z lastništvom in uvede stroge standarde za učinkovitost goriva. Upravljalci voznih parkov imajo močne spodbude za uporabo bolj učinkovitih goriv in zmanjšanje časa na cestah za vozila z manj ali nič potniki. Njihov interes je, da vsako njihovo vozilo na kilometer prevozi čim več oseb naenkrat, saj se, ne glede na vrsto goriva, s tem raba energije in onesnaževanje zmanjša.

Politika bo pri nadzoru, kateri akterji bodo lahko upravljali s tovrstnimi vozili in na kakšen način, imela nezanemarljivo vlogo. Velike ovire za vstop na trg, kot so npr. draga vozniška dovoljenja, podobna tistim za gospodarska vozila, in predpisi bodo lahko številne posameznike odvrnili od nakupa avtonomnih vozil.

Resda je prihodnost z avtonomnimi vozili še nekoliko daleč, vendar je načrtovanje smiselno že danes, če želimo, da bodo ta izpolnila naša pričakovanja. To vključuje tako spodbujanje ustrezne tehnologije, povezovanje z obstoječim javnim prevoznim omrežjem in nenazadnje popolno preobrazbo naših ulic na bolje.

Javne politike bodo tiste, ki nam bodo zagotovile uskladitev ekonomskih pobud z našo predstavo o družbi prihodnosti. Ta pa je seveda odvisna od nas samih.

Slikovno gradivo: Pixabay