Opazovalna študija avstralske univerze Queensland University of Technology je pokazala, da se skoraj polovica izposojenih električnih skirojev uporablja na nezakonit način. Z raziskavo je bilo ugotovljeno, da je treba voznikom pri najemu električnih skirojev zagotoviti zaščitne čelade, hkrati pa pozivajo k nadaljnjim raziskavam o ustreznosti varnostnih standardov kolesarskih čelad za uporabnike električnih skirojev. Študijo so izvedli tako, da so raziskovalci na šestih lokacijah v centru mesta Brisbane štiri dni in šest ur na dan šteli mimovozeče skiroje in kolesarje. Našteli so skupaj 785 električnih skirojev, izmed katerih je bilo 90 % najetih in 10 % v zasebni lasti. Med opazovanjem so v štirih dneh ugotovili, da je uporaba v 45 % nepravilna, bodisi voznik ni ustrezno uporabljal čelade, se vozil po cesti ali pa je imel s seboj še enega potnika.

Najpogostejše nezakonito ravnanje pri ljudeh, ki so vozili najete električne skiroje, je bilo povezano z uporabo čelad, saj jih 39 % le-te sploh ni imelo ali pa ni bila ustrezno nameščena. Ugotovili so tudi očitno razliko v varnostnih praksah med tistimi, ki so vozili električne skiroje v zasebni lasti in tistimi, ki so bili del programa souporabe. Vozniki z izposojenimi električnimi skiroji so imeli pravilno nameščene čelade v 60 % primerov, medtem ko je bil ta delež pri voznikih, ki so se vozili z lastnimi električnimi skiroji, kar 95 %. Ta trend so zaznali tudi pri opazovalni študiji kolesarjev, kjer je 98 % zasebnih lastnikov koles nosilo čelado pravilno, medtem ko je bilo takšnih z izposojenimi kolesi 81 %.

V zadnjih dveh letih so se v ZDA pojavila prva podjetja za souporabo električnih skirojev brez priklopnih postaj, zdaj jih več kot 10 obratuje v 100 mestih po 26 ameriških zveznih državah. Eno največjih podjetij za souporabo električnih skirojev Lime je meseca novembra lani od mestne oblasti v Brisbaneu prejelo dovoljenje za delovanje in v prvi treh mesecih zabeležilo več kot 500 000 voženj. Kljub izjemni priljubljenosti sistemov za souporabo električnih skirojev, pa obstajajo skrb vzbujajoča poročanja o vse pogostejših predstavitvah ukrepov nujne medicinske pomoči pri poškodbah, tako voznikov električnih skuterjev kot kolesarjev. Med 109 ranjenimi, o katerih so bile informacije dostopne, jih je 27 % utrpelo za zlomi udov, 14 % pa je imelo različne vrste poškodb glave.

Med najpogostejšimi dejavniki, ki so jih prepoznali pri teh poškodbah, je bila neuporaba čelade, hitrost vožnje nad 30 km/h in uživanje alkohola. Podjetje Lime je z začetkom sistema souporabe svojih električnih skirojev vsem uporabnikom dal na razpolago tudi zaščitno čelado, vendar so mediji med izvajanjem študije v Brisbaneu poročali o znatnem številu električnih skirojev brez čelad. Slaba uporaba zaščitnih čelad pri souporabi električnih skirojev kaže na to, da je treba obvezno zagotoviti njihovo stalno razpoložljivost in ustrezen policijski nadzor nad upoštevanjem pravil obvezne uporabe čelad.

Seveda pa bo potrebno dodatno raziskati primernost obstoječih varnostnih standardov kolesarskih čelad in njihovo ustreznost za uporabnike električnih skirojev. Študija je pokazala tudi, da so več kot 89 % voženj s skiroji opravile odrasle osebe, skoraj 9 % najstniki in preostali odstotek otroci. Tri četrtine vseh uporabnikov električnih skirojev je bilo moških.